Zdravotná starostlivosť pre našich poistencov a poistenky v Nemocnici Bory

Zdravotnú starostlivosť na európskej úrovni v Nemocnici Bory majú hradenú aj naše poistenky a poistenci. 

Dostupná zdravotná starostlivosť v Nemocnici Bory

Dostupnosť a kvalitná zdravotná starostlivosť pre naše poistenky a poistencov sú naším prvoradým záujmom. Preto sme privítali otvorenie Nemocnice Bory – moderného zdravotníckeho zariadenia na európskej úrovni. 

Nemocnica Bory je otvorená pre všetkých našich poistencov a poistenky bez ohľadu na to, kde majú trvalé bydlisko. Služby Nemocnice Bory sú teda poskytované pacientom z celého Slovenska, nielen z Bratislavy a okolia.

Plánovaná a akútna zdravotná starostlivosť pre naše poistenky a poistencov je v Nemocnici Bory plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Aj lôžková (ústavná) zdravotná starostlivosť bude pre našich poistencov a poistenky plne hradená z verejného zdravotného poistenia a počas pobytu v nemocnici budú môcť využívať aj nadštandardné izby.

Ako sa dostanete na vyšetrenie do Nemocnice Bory?

Nemocnica Bory nie je nemocnica s poliklinikou, preto ambulancie fungujú najmä pre potreby nemocnice. Špecializované ambulancie budú prijímať aj bežných pacientov, pôjde však približne o tretinu ich ordinačného času.

Ambulancie budú využívané prioritne na vyšetrenia pacientov pred nástupom do nemocnice alebo po ich prepustení na doliečovanie či rehabilitáciu a kontroly.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Ordinácie všeobecných lekárov a lekárok nebudú súčasťou Nemocnice Bory.

Čo treba splniť, aby ste sa dostali na vyšetrenie (v Nemocnici Bory)?

Pôrody v Nemocnici Bory

Tehotným ženám, našim poistenkám, venujeme veľkú pozornosť a záleží nám na tom, aby dostali kvalitnú predpôrodnú aj popôrodnú zdravotnú starostlivosť.

Od mája 2023 bude fungovať v Nemocnici Bory aj pôrodnica, k dispozícii bude osem pôrodných izieb. Prirodzené pôrody bez komplikácií budú viesť pôrodné asistentky a rodičku môžu sprevádzať dve osoby podľa vlastného výberu.

Po pôrode sa zdravotnícky personál postará o novorodenca priamo v izbe. Pôrod bude tiež plne hradený z verejného zdravotného poistenia, príplatky budú účtované iba za výber konkrétneho pôrodníka alebo pôrodníčky.

Pôrodnica zabezpečí aj priebeh komplikovanejších pôrodov (do hranice váhy novorodenca 1 200 gramov a viac). Súčasťou nemocnice je aj novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti.

Od 1. júna 2023 máme zazmluvnenú ústavnú zdravotnú starostlivosť aj na Jednotke intenzívnej novorodeneckej starostlivosti.

Naši poistenci a poistenky budú mať k službám Nemocnice Bory prístup za rovnakých podmienok ako poistenci Dôvery (vrátane nadštandardne situovaných a zariadených izieb).

Čo treba splniť, aby ste mohli porodiť v Nemocnici Bory?

Najčastejšie otázky

Naše poistenky a poistenci môžu využívať služby Nemocnice Bory po predchádzajúcom objednaní a registrácii s výmenným lístkom od všeobecného, prípadne odborného lekára (objednajte sa telefonicky, na čísle: 0950 105 510 alebo osobne). Onedlho bude spustený aj online rezervačný systém na webstránke https://nemocnica-bory.sk/.

Zariadenie je otvorené pre pacientky a pacientov z celého Slovenska, nielen pre obyvateľstvo Bratislavy.

Od 6. marca 2023 sme zazmluvnili prvé ambulancie v testovacej prevádzke. Tie budú zatiaľ slúžiť na prípravu pred hospitalizáciou, či na zdravotnú starostlivosť po zákrokoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Od 1. apríla 2023 sme rozšírili zmluvu s Nemocnicou Bory práve o jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Veľký záujem o novú nemocnicu predpokladáme v ďalšom období najmä u budúcich matiek, pre ktoré bude čoskoro v Nemocnici Bory otvorená aj pôrodnica.

Aby ste mohli využívať služby v Nemocnici Bory je potrebné objednať a zaregistrovať sa s výmenným lístkom od všeobecného, prípadne odborného lekára či lekárky (objednajte sa telefonicky, na čísle: 0950 105 510 alebo osobne. Onedlho bude spustený aj online rezervačný systém na webstránke https://nemocnica-bory.sk/).

Bory nie sú nemocnica s poliklinikou, ambulancie fungujú najmä pre potreby nemocnice. Využívané teda budú prioritne na vyšetrenia pacientov a pacientok pred nástupom do nemocnice alebo po ich prepustení na doliečovanie, či rehabilitáciu a kontroly. Ambulancie budú prijímať aj bežných pacientov a pacientky, bude to však asi tretina ich ordinačného času.

Naše poistenky a poistenci môžu využívať služby Nemocnice Bory po predchádzajúcom objednaní a registrácii s výmenným lístkom od všeobecného, prípadne odborného lekára (objednajte sa telefonicky, na čísle: 0950 105 510 alebo osobne. Onedlho bude spustený aj online rezervačný systém na webstránke https://nemocnica-bory.sk/).

Zariadenie je otvorené pre pacientky a pacientov z celého Slovenska, nielen pre obyvateľstvo Bratislavy. Pre pacientky a pacientov, ktorí nebudú v Nemocnici Bory hospitalizovaní, budú mať špecializované ambulancie tretinu času ordinačných hodín, čo sa môže premietnuť do čakacej doby.

Zdravotná starostlivosť v súčasnosti nie je spoplatnená, je plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Nemocnica Bory nie je nemocnica s poliklinikou, ambulancie fungujú najmä pre potreby nemocnice. Budú sa využívať prioritne na vyšetrenia pacientov pred nástupom do nemocnice alebo po ich prepustení na doliečovanie či rehabilitáciu a kontroly. Ambulancie budú prijímať aj bežných pacientov, ale bude to asi len tretina ich ordinačného času.

Aby ste mohli využívať služby v Nemocnici Bory je potrebné objednať a zaregistrovať sa s výmenným lístkom od všeobecného, prípadne odborného lekára či lekárky (objednajte sa telefonicky, na čísle: 0950 105 510 alebo osobne. Onedlho bude spustený aj online rezervačný systém na webstránke https://nemocnica-bory.sk/).

Ambulancie všeobecných lekárov nebudú súčasťou nemocnice Bory. Služby môžete využívať služby po predchádzajúcom objednaní sa a registrácii s výmenným lístkom od svojho všeobecného lekára či lekárky (objednajte sa telefonicky, na čísle:  0950 105 510 alebo osobne. Onedlho bude spustený aj online rezervačný systém na webstránke https://nemocnica-bory.sk/).

Nie, ambulancie všeobecných lekárov nebudú súčasťou Nemocnice Bory. Dostupná je iba špecializovaná zdravotná starostlivosť, súvisiaca najmä s hospitalizáciami a výkonmi jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Nie, nemocnica sa stará iba o novorodencov do 28. dňa od narodenia prostredníctvom špecialistov – neonatológov.

Nie, Bory sú všeobecná nemocnica pre dospelých. Nemocnica sa postará iba o novorodencov, ktorí sa narodia v ich pôrodnici a to do 28. dňa od narodenia. Starostlivosť budú zabezpečovať špecialisti – neonatológovia.

Nie, v Nemocnici Bory budú iba stacionáre (denná liečba). V súčasnosti máme zazmluvnené tri denné stacionáre (gastroenterológia, klinická onkológia a vnútorné lekárstvo).

Aktuálne sú prevádzke tieto ambulancie:

 1. ambulancie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 2. ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
 3. gastroenterologické ambulancie
 4. gynekologicko-pôrodnícke ambulancie (bez možnosti kapitácie)
 5. onkogynekologická ambulancia
 6. chirurgická ambulancia
 7. ambulancia vnútorného lekárstva
 8. oftalmologické ambulancie
 9. otorinolaryngologické ambulancie
 10. ortopedická ambulancia (konzultácia, len na odporučenie ortopéda)
 11. ambulancia radiačnej onkológie
 12. ambulancia klinickej onkológie
 13. ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 14. ambulancia neurochirurgie
 15. ambulancia urológie
 16. reumatologická ambulancia
 17. klinická farmakológia
 18. urológia
 19. hematológia a transfuziológia
 20. pediatrická hematológia a onkológia


Nemocnica Bory informácie priebežne dopĺňa. Aktuálny zoznam nájdete na webstránke https://nemocnica-bory.sk/.

Aktuálne sú prevádzke tieto ambulancie:

 1. ambulancie anestéziológie a intenzívnej medicíny
 2. ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
 3. gastroenterologické ambulancie
 4. gynekologicko-pôrodnícke ambulancie (bez možnosti kapitácie)
 5. onkogynekologická ambulancia
 6. chirurgická ambulancia
 7. ambulancia vnútorného lekárstva
 8. oftalmologické ambulancie
 9. otorinolaryngologické ambulancie
 10. ortopedická ambulancia (konzultácia, len na odporučenie ortopéda)
 11. ambulancia radiačnej onkológie
 12. ambulancia klinickej onkológie
 13. ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 14. ambulancia neurochirurgie
 15. ambulancia urológie
 16. reumatologická ambulancia
 17. klinická farmakológia
 18. urológia
 19. hematológia a transfuziológia
 20. pediatrická hematológia a onkológia

V súčasnosti máme zazmluvnené tri denné stacionáre (gastroenterológiu, klinickú onkológiu a vnútorné lekárstvo).

V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti je k dispozícii oddelenie urológie, gynekológie a pôrodníctva, chirurgie, neurochirurgie, oftalmológie (ambulancia očného lekára), ortopédie, otorinolaryngológie (ušno-nosno-krčné) a gastroenterológie.

Otvorené sú už aj odberové centrum a krvná banka.

Nie, v pláne nie je uvedená stomatologická ambulancia.

Áno, naše poistenky môžu plánovať pôrod v Nemocnici Bory od mája 2023. V prípade, že si budúce matky pre narodenie dieťatka vyberú Nemocnicu Bory, pripomíname im, aby to nezabudli konzultovať s gynekologickou ambulanciou v Nemocnici Bory. Po 36. týždni tehotenstva by už mali byť zaradené v tejto ambulancii do sledovania pred pôrodom. Predpôrodnú starostlivosť spúšťa nemocnica v máji, viac informácií nájdete na webstránke https://nemocnica-bory.sk/.

V Nemocnici Bory majú zriadených osem pôrodných izieb. Po narodení bude o dieťa postarané priamo v izbe. Prirodzené pôrody bez komplikácií budú viesť pôrodné asistentky. Rodičku pri pôrode môžu sprevádzať dve osoby podľa jej výberu. Aj tu platí, že pôrod sa hradí zo zdravotného poistenia, príplatok bude iba za výber konkrétneho pôrodníka alebo pôrodníčky.

V Nemocnici Bory budú prebiehať aj komplikovanejšie pôrody (hranica je novorodenec s hmotnosťou 1 200 gramov a viac). Dokážu sa teda postarať o komplikovaný pôrod z pohľadu rodičky aj dieťaťa. Od 1. júna 2023 máme zazmluvnenú ústavnú zdravotnú starostlivosť aj na Jednotke intenzívnej novorodeneckej starostlivosti v Nemocnici Bory. 
Naši poistenci a poistenky budú mať k službám Nemocnice Bory prístup za rovnakých podmienok ako poistenci Dôvery (vrátane nadštandardne situovaných a zariadených izieb).

Áno, ale až od septembra, kedy je naplánované jeho otvorenie.

V novembri 2023 by mala byť pripravená celá Nemocnica Bory a presťahované CINRE a Medissimo.