Atoms/icons/24/grey/info-24
…..
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Výsledky 14. ročníka súťaže Zdravá firma roka

14. ročník súťaže Zdravá firma roka
Vyhodnotili sme už 14. ročník unikátnej súťaže Zdravá firma roka. Spoločnosti rôznych kategórií sa aj tento rok zapojili do iniciatívy, ktorej cieľom je vzájomná motivácia a inšpirácia v starostlivosti o svojich zamestnancov.
14. ročník súťaže Zdravá firma roka

Od roku 2010 sa do tejto prestížnej súťaže zapojilo 273 spoločností, odborná komisia hodnotí ich prístup k prevencii, výžive, podpore športu, ergonómii či starostlivosti o duševné zdravie.

„Starostlivosť o zdravie zamestnancov by mala mať pevné miesto v stratégiách všetkých spoločností, bez ohľadu na ich veľkosť. Sme preto veľmi radi, že aj našou zásluhou počet aktivít, ktoré prospievajú well-beingu zamestnancov, narastá vo výrobných firmách, nevýrobných firmách i v stredných a menších spoločnostiach. Stále platí, že od čias pandémie badáme zvýšenú pozornosť venovanú duševnému zdraviu, potešujúci je aj nárast pohybových aktivít rôzneho druhu aj priamo na pracoviskách,“ vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne.

V tejto súvislosti uvádza, že v dotazníkoch, ktoré firmy zapojené do súťaže vypĺňali, našiel aj nápadité riešenia. „Jedna z ,našich´ zdravých firiem si dokonca vypestovala obdivuhodný návyk chodiť 20 poschodí pešo v rámci návratu zo spoločných obedov. Iné spoločnosti zas svojich zamestnancov podporujú zľavami na športoviská, prísunom zdravého stravovania či stále potrebnou edukáciou.“

Projekt Union zdravotnej poisťovne sa teší aj z nového moderátora súťaže. Budúci lekár a známy influencer Victor Ibara má k prevencii blízko. „Starostlivosť o zdravie nemôže mať v práci prestávku.  V dnešnej dobe trávia ľudia v zamestnaní veľa času, sú na nich kladené vysoké nároky a je dobré, že samotní zamestnávatelia zdravie ,svojich´ ľudí nepodceňujú,“ konštatuje Victor Ibara, ktorého projekt Unionu zaujal aj holistickým prístupom.

V súťaži Zdravá firma roka už dávno nejde len o ergonomické pomôcky. Množstvo firiem ponúka  viacero platených preventívnych prehliadok nad rámec, očné či kožné vyšetrenia na pracovisku, ale aj finančné príspevky na športové akcie rôzneho druhu. Potreby zamestnancov smerujú aj k zabezpečovaniu psychologickej intervencie, či už formou telefonického kontaktu pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov alebo formou prednášok a osvety.

Slávnostné odovzdávanie cien 14. ročníka súťaže Zdravá firma roka sa uskutočnilo 15. februára 2024 v bratislavskom hoteli Sheraton. Nový ročník súťaže bude spustený opäť v máji ako súčasť odbornej konferencie, ktorá sa v tomto ročníku sústredí najmä na podporu zdravia žien na pracovisku.

„Nehovoríme len o pracujúcich matkách a ich návrate do zamestnania, ale o všetkých ženách, ich potrebách a podmienkach, aby mohli plne realizovať svoj potenciál v práci,“ naznačuje smerovanie súťaže Tatiana Sýkorová, riaditeľka ľudských zdrojov Unionu. S participantmi súťaže Zdravá firma roka Union plánuje diskutovať aj o možnostiach skríningu priamo na pracoviskách. Záujemcovia nájdu všetky dôležité informácie aj inšpiratívne tipy pre vytvorenie zdravšieho pracovného prostredia priamo na webstránke projektu.

Výhercovia 14. ročníka súťaže  Zdravá  firma  roka sú:

Nevýrobné firmy
1. IBM International Services Centre, s. r. o.
2. Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o.
3. Dell, s. r. o.

Výrobné firmy
1. KIA Motors Slovakia, s.r.o.
2. SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a.s.
3. Miba Sinter Slovakia, s.r.o.

Kategória „malé firmy“ (do 50 zamestnancov)
1. Epic Games Slovakia, s.r.o.
2. MAIND, s.r.o.
3. Aston ITM, spol. s r.o.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.