Prístrojové výkony poskytované nad rámec povinného materiálno-technického vybavenia ambulancie

Zoznam prístrojových výkonov

Stiahnite si zoznam prístrojových výkonov poskytovaných nad rámec povinného materiálno-technického vybavenia ambulancie

Žiadosť o zazmluvnenie vybavenia

Stiahnite si Žiadosť o zazmluvnenie prístrojového vybavenia nad rámec povinného materiálno-technického vybavenia ambulancie

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.