Prístrojové výkony poskytované nad rámec povinného materiálno-technického vybavenia ambulancie

Zoznam prístrojových výkonov

Stiahnite si zoznam prístrojových výkonov poskytovaných nad rámec povinného materiálno-technického vybavenia ambulancie

Žiadosť o zazmluvnenie vybavenia

Stiahnite si Žiadosť o zazmluvnenie prístrojového vybavenia nad rámec povinného materiálno-technického vybavenia ambulancie

Kontaktný formulár