Zdieľať

Vykazovanie zdravotných výkonov od 1.1.2014

Zmeny vykazovania kódu choroby určené pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „Union ZP“) si dovoľuje upozorniť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovatelia“), že oproti predošlému zmluvnému obdobiu v nových prílohách č. 2 k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, došlo k  zmene vykazovania kódu choroby.

Zmeny od 01.01.2014:

VLD a VLD a dorast:

  • Povinné očkovanie proti diftérii a tetanu: kód výkonu 252b sa vykazuje s kódom choroby Z00.0
  • Nové očkovanie proti pneumokokom kód výkonu 252b: kód výkonu 252b sa vykazuje s kódom choroby Z23.8

 

VLDD a VLDD a dorast:

  • Povinné očkovanie vrátane povinného očkovania proti diftérii a tetanu a povinného očkovania proti pneumokokom: kód výkonu 252b sa vykazuje s kódom choroby Z00.1
  • Odporúčané očkovanie proti pneumokokom: kód výkonu 252b sa vykazuje s kódom choroby Z23.8
  • Nové očkovanie proti HPV aj u chlapcov

 

ŠAS v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo: kód výkonu 105 sa vykazuje s kódom choroby Z01.4

ŠAS v odbornosti gastroenterológia, vnútorné lekárstvo, chirurgia: výkony preventívnych prehliadok vykonávaných v rámci skríningu rakoviny konečníka a hrubého čreva sa vykazuje s kódom choroby Z01.9

ŠAS v odbornosti urológia: výkony preventívnych prehliadok s kódom choroby Z01.9

Pokiaľ poskytovatelia z administratívnych dôvodov uvedenú zmenu v dávkach za zúčtovacie obdobie január 2014 až marec 2014 nevykážu v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, Union ZP akceptuje vyššie uvedené vykázané zdravotné výkony aj s diagnózami platnými do 31. decembra 2013.

Union ZP upozorňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že za mesiac apríl 2014 akceptuje len vykázané zdravotné výkony v súlade s platnou zmluvou platnou od 1.1.2014.

Martina Harsanyiova

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.