Výhody pre našich poistencov v Skalici

Pre našich poistencov prinášame výhodu v podobe extra hodiny na magnetickú rezonanciu v Nemocnici Skalica.
vyhody Skalica
vyhody Skalica

Výhody pre poistencov Union zdravotnej poisťovne v nemocnici Skalica

Pre našich poistencov prinášame výhodu v podobe extra hodiny na magnetickú rezonanciu v Nemocnici Skalica.

V súčasnosti môžu naši poistenci v Nemocnici Skalica využiť zľavu vo výške 31 % na PCR test pre diagnostiku ochorenia COVID-19.

Vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá, a preto robíme maximum pre to, aby sme pokryli všetky vaše potreby.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Koreszkova 7

909 82 Skalica

E-mail: sekretariat@nspskalica.sk
Tel. č.: 034/ 664 4951-5
Tel. č. pre objednanie na MR: 034/ 6969 388

Naši poistenci majú možnosť objednať sa na Extra ordinačnú hodinu na magnetickú rezonanciu vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica. 

Typ vyšetrenia

Deň a hodina

Poznámka

Telefonický kontakt

magnetická rezonancia

pondelok 7:00

polhodina na vyšetrenie

magnetická rezonancia

štvrtok 14:00

polhodina na vyšetrenie

magnetická rezonancia

štvrtok 14:30

polhodina na vyšetrenie

Zľava na test COVID-19

Najspoľahlivejšou diagnostickou metódou na testovanie ochorenia COVID-19 je priama RT-PCR metóda pre potvrdenie / vylúčenie akútneho ochorenia (dokáže odhaliť prítomnosť vírusu COVID‑19 ihneď po nakazení).

Naši poistenci majú možnosť uplatniť si zľavu vo výške až 22 EUR z bežnej sumy pre samoplatcov, teda žiadajúcich o vyšetrenie na vlastnú žiadosť, v Nemocnici Skalica.
(V prípade indikácie testovania ošetrujúcim lekárom je test na COVID-19 pre poistencov Union ZP zadarmo).

Poistenci Union ZP ako samoplatcovia uhrádzajú za odber (výter) a laboratórne vyšetrenie vzorky len 48 EUR (31 % zľava). Bežná cena pre samoplatcov je vo výške 70 EUR.

Odbery na vyšetrenie sa vykonávajú v mobilnom odberovom mieste (MOM):

 • utorok: 8:00 – 12:00 hod.
 • štvrtok: 8:00 – 12:00 hod.

Na odber v MOM je potrebné sa objednať min. 1 deň vopred, a to:


Platbu treba uskutočniť pred samotným odberom v poplatkomate vo vestibule hlavnej budovy nemocnice pri klientskom centre (2×20 eurový lístok plus 4×2 eurový lístok pri platbe 48 EUR). Následne potvrdením o úhrade (tzn. lístkami z poplatkomatu) a preukazom poistenca Union ZP je potrebné preukázať sa pri odbere.

Výsledok vyšetrenia je odoslaný na e-mailovú adresu do dvoch pracovných dní.

Viac informácii nájdete na stránke nemocnice.

Infografika

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia