Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Union podporil charitatívny Beh pre zdravé prsia

Union na podujatí Beh pre zdravé prsia
Na rakovinu prsníka ochorie ročne na Slovensku približne tritisíc žien. Každý rok na toto onkologické ochorenie zomrie vyše 900 žien, pričom takmer 300 žien zomiera úplne zbytočne pre neskorý záchyt ochorenia. Na potrebu prevencie a zdravého životného štýlu upozornili združenia OZ Amazonky a Ružová stužka, n.f. aj pomocou tradičného Behu pre zdravé prsia. Unikátne športové podujatie podporila Union zdravotná poisťovňa, zapojilo sa doň takmer 60 zamestnancov a ich príbuzných.
Union na podujatí Beh pre zdravé prsia

Cieľom podujatia Beh pre zdravé prsia je nielen podporiť boj proti rakovine, ale upozorniť aj na potrebu zdravého životného štýlu a včasnej prevencie. Siedmy ročník tejto charitatívnej akcie na bratislavskej Železnej studničke spojil propagáciu pohybu, osvetu i sprostredkovanie odborných informácií o mamografii a iných vyšetrovacích metódach s odbornými konzultáciami s lekármi či stretnutiami s onkologickými pacientkami.

„Naša zdravotná poisťovňa sa téme prevencie intenzívne venuje, ženskému zdraviu sme venovali aj tohtoročnú konferenciu nášho projektu Zdravá firma roka. Snažíme sa, aby priestor na budovanie povedomia o skríningoch a samovyšetreniach prsníkov vznikol aj priamo na pracoviskách. Naše poistenky majú k dispozícii prehľadné informácie o potrebných a život zachraňujúcich vyšetreniach aj na našej webstránke. Máme veľkú radosť, že tento ročník Behu pre zdravé prsia, ktorý ma za sebou niekoľkoročnú históriu, podporia aj naši zamestnanci s rodinami. Okrem propagácie zdravého životného štýlu to vnímame aj ako vyjadrenie solidarity s onkopacientami a ich blízkymi,“ hovorí riaditeľka ľudských zdrojov Unionu Tatiana Sýkorová.

Union zdravotná poisťovňa je súčasťou pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva SR pre podporu skríningov. Pod vedením MZ SR vnikol efektívny komunikačný nástroj Onkokontrola, ktorý pomáha s osvetou o samotných vyšetreniach a ich priebehu. Národný onkologický inštitút k tejto téme vytvoril aj unikátnu webovú stránku (www.onkokontrola.sk ) s množstvom informácií od odborníkov vo forme letákov, brožúrok či videí.

„Niektoré ženy si myslia, že mamografia je invazívne vyšetrenie, že ide o bolestivé odoberanie vzoriek tkaniva, alebo sa obávajú dávky žiarenia. Takéto mylné informácie či nevhodné predsudky a mýty mnoho žien odradia od preventívnych prehliadok a skríningov, a s tým musíme aktívne bojovať. Prosím, hovorme o prevencii nahlas a proaktívne so svojimi blízkymi, niekedy stačí povzbudenie od okolia k tomu, aby sa k vyšetreniam odhodlali,“ hovorí MUDr. Alena Kállayová, predsedníčka Ružovej stužky a aktívna spolutvorkyňa a propagátorka slovenského mamografického skríningu.

Predsedníčka OZ Amazonky Dominika Kormanová dodáva, že veľkou výzvou je aj propagácia zdravého životného štýlu. „Myslime na seba, na to, čo jeme, či máme dostatok pohybu. Nemusí ísť o žiadne extrémne športové výkony, aj prechádzky stačia k tomu, aby sme urobili niečo pre svoje zdravie i psychohygienu. Všetkým dámam, ktorých sa rakovina prsníka môže týkať, sme v prípade otázok k dispozícii aj prostredníctvom nášho webu či sociálnych sietí. Vzájomná podpora je pre onkopacientky a ich blízkych veľmi dôležitá.“

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.