Zdieľať

Ste majiteľom nehnuteľnosti? Budete potrebovať toto poistenie

Domov je pre nás jednou z najdôležitejších vecí v živote. Aj preto je príjemné, ak môžeme každý večer zaspávať s vedomím, že náš dom je chránený a v prípade akejkoľvek nepríjemnej udalosti oň bude postarané.

Domov je pre nás jednou z najdôležitejších vecí v živote. Aj preto je príjemné, ak môžeme každý večer zaspávať s vedomím, že náš dom je chránený a v prípade akejkoľvek nepríjemnej udalosti oň bude postarané. Presne pre tento účel je tu naše poistenie nehnuteľnosti, ktoré efektívne ochráni váš byt, či dom pred živelnou pohromou, vytopením, ale aj vandalizmom, zadymením a ďalším nepríjemnými udalosťami.

Komplexné poistenie majetku by mal mať každý

Či už ste čerstvým majiteľom nehnuteľnosti, alebo bývate vo svojom už dlhšie, určite ste si vedomí, akou obrovskou investíciou vlastné bývanie je. Pričom pre prípadné opravy škôd na majetku platí to isté.  Všetci sme to už v správach videli a je isté, že to uvidíme opäť. Vďaka klimatickým zmenám sú záplavy na Slovensku stále častejším javom a nešťastné tváre postihnutých nám stále znova a znova pripomínajú, že chrániť si vlastný domov je mimoriadne dôležité.

Sami si môžete zvoliť rozsah poistenia

Kvalitné poistenie majetku vám pomôže pri náprave škôd, dokáže pomôcť s preplácaním náhradného ubytovania, jednoducho, chráni vás vo chvíľach, keď sa svet zdanlivo zrúti a vy nemáte silu ani prostriedky riešiť čokoľvek.  Samozrejme, poistenie majetku vás nechráni len v prípade záplav alebo požiaru, podľa rozsahu zvoleného poistenia je len na vás, či to bude aj voči vandalizmu, škode spôsobenej voľne žijúcimi zvieratami, proti rozbitiu skla, zadymeniu alebo škodám na vodovodnom potrubí a vytečenej vode.

Nezabudnite na mimoriadne užitočné pripoistenie

Veľkou výhodou komplexného poistenia majetku od poisťovne Union je aj možnosť pripoistenia si garáže alebo inej nehnuteľnosti (ako je napríklad pivnica, plot a podobne), prípadne poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré sa vám zíde v prípadoch ako škridla z vašej strechy, ktorá padla na susedove auto. Susedské vzťahy síce asi trochu utrpia, ale promptné riešenie vďaka kvalitnému poisteniu určite nebude na škodu. 🙂

Uzatvorte si poistenie majetku online, lacnejšie a za pár minút

Máte nehnuteľnosť a práve ste si uvedomili, že poistenie majetku je naozaj dobrý nápad? Na jeho uzatvorenie potrebujete len pár minút! Presne toľko vám bude trvať vyplnenie jednoduchého online formulára. Navyše, pri online poistení nie je potrebná žiadna obhliadka a získate príjemnú zľavu. Tak neváhajte, váš majetok si tiež zaslúži byť chránený.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia