Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Roztrúsená skleróza: prejavy môžu byť rozmanité

diagnostika roztrúsenej sklerózy
Skleróza multiplex je neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré postihuje najčastejšie ľudí vo veku 20 až 40 rokov. Ide o chronické autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje viac ženy než mužov a má veľmi rôznorodé príznaky. Práve tie sú u mnohých ľudí ťažko rozpoznateľné, keďže môže ísť o jednoduchú únavu, ale aj závažné obmedzenie hybnosti.
diagnostika roztrúsenej sklerózy

V štatistikách vidíme nárast poistencov a poisteniek  s touto diagnózou a pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa sklerózy multiplex (30. mája) apelujeme aj na dôležitosť skorého rozpoznania symptómov a včasnú intervenciu.

Nadmerná únava, rozmazané videnie či bolesť oka, problémy s rovnováhou, psychické poruchy, strata koncentrácie či pamäti, urologické problémy či brnenie a tŕpnutie končatín. Symptómy ochorenia roztrúsená skleróza sú skutočne rozmanité a mnohokrát skomplikujú cestu pacienta.

„Vidíme, že aj v minulom roku sa počet poistencov s diagnózou sclerosis multiplex zvýšil, v súčasnosti evidujeme viac ako 800 pacientov. Toto ochorenie postihuje najmä ženy, v našej poisťovni je z tohto počtu liečených 600 poisteniek, pričom najväčší výskyt je vo veku 30 až 40 rokov,“ vysvetľuje hovorkyňa Kristína Baluchová. „Aj pri príležitosti svetového dňa sa snažíme našich poistencov a poistenky povzbudiť k tomu, že ak ich niektoré zo symptómov dlhodobo trápia, nech návštevu všeobecného lekára neodkladajú.“

Všeobecný lekár po vyšetrení odporučí vhodnosť neurologických vyšetrení a ďalší postup. Ochorenie „SM“ je pri skorej diagnostike dobre liečiteľné, prínosom je aj udržiavanie aktívneho životného štýlu – zdravá strava, pohyb, psychohygiena.

 

2019

2020

2021

2022

2023

Muži

185

194

228

236

238

10 – 19 rokov

5

2

5

4

5

20 – 29 rokov

34

36

36

35

32

30 – 39 rokov

55

62

69

79

69

40 – 49 rokov

48

47

63

67

73

50 – 59 rokov

30

32

35

32

37

60 – 69 rokov

13

13

18

13

18

70 – 79 rokov

 

2

2

5

4

80 – viac rokov

   

1

 

Ženy

387

474

558

569

600

0 – 9 rokov

 

1

   

10 – 19 rokov

10

7

16

13

13

20 – 29 rokov

56

78

80

82

82

30 – 39 rokov

105

130

152

167

171

40 – 49 rokov

100

122

153

138

155

50 – 59 rokov

70

81

84

82

93

60 – 69 rokov

39

48

62

68

71

70 – 79 rokov

3

6

9

16

15

80 – viac rokov

4

1

2

3

 

Spolu

572

668

786

805

838

      
      
 

2019

2020

2021

2022

2023

Počet ako % z poistného kmeňa Union ZP

0,115%

0,115%

0,127%

0,126%

0,128%

„Snažíme sa aj v tejto oblasti pomáhať s osvetou, na našom  blogu sme zverejnili príbeh našej poistenky, ktorá s touto diagnózou žije už 10 rokov a opisuje, ako sa dá ochorenie ľahšie zvládať,“ dodáva Kristína Baluchová. Pacientom a ich okoliu môžu byť veľmi nápomocné aj podporné združenia: Spolu Môžeme, Slovenský zväz sclerosis multiplexZdruženie Nádej.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.