Zdieľať

Vyhlásenie Union zdravotnej poisťovne k situácii v Žilinskej fakultnej nemocnici

Vyhlásenie Union zdravotnej poisťovne k situácii v Žilinskej fakultnej nemocnici

Bratislava, 7.december 2012 – Union zdravotná poisťovňa, a. s., odporúča poistencom, ktorí mali plánovanú zdravotnú starostlivosť v Žilinskej fakultnej nemocnici, aby sa v prípade potreby obrátili na príslušné kontaktné miesta alebo na Zákaznícke centrum Union zdravotnej poisťovne.

Zamestnanci zdravotnej poisťovne Union, a. s., sú informovaní o situácii v Žilinskej fakultnej nemocnici a v prípade potreby poskytnú poistencom potrebné informácie ohľadom ďalšieho postupu poskytnutia zdravotnej starostlivosti v najbližšom zdravotníckom zariadení. Každý prípad bude riešený individuálne a poistenci budú následne kontaktovaní zamestnancami zdravotnej poisťovne Union, a. s.  Poistenci sa môžu informovať na zvýhodnenom čísle zákazníckej linky 0850 003 333.


Informácie pre médiá:

 

Judita Smatanová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa
Tel:                             +421 2 2081 5414
Mobil:                          +421 (0)903 780 756
e-mail:                        judita.smatanova@union.sk

 Logo Achmea

 

Achmea je najväčšia zdravotná poisťovňa v Holandsku a poskytuje služby viac ako 5,2 miliónom zákazníkov. Achmea nie je kótovaná na žiadnej burze, má silné korene v princípoch poistnej vzájomnosti a je najväčšou poisťovňou tohto typu v Európe. Achmea vždy preferovala dlhodobú kontinuitu a služby svojim zákazníkom nad krátkodobým vyberaním zisku. Achmea je zároveň odhodlaná rozširovať svoje medzinárodné aktivity. V Holandsku je Achmea široko uznávaná pre vysokú efektívnosť, ktorou vykonáva zdravotné poistenie. Zamestnáva viac ako 22 000 zamestnancov v 8 krajinách Európy. Achmea má silné postavenie na domácou trhu v Holandsku, ako aj v Grécku, Turecku, Rusku, Slovensku, Írsku, Rumunsku a Bulharsku. Sídlo spoločnosti Achmea je v holandskom meste Zeist.

 

Union zdravotná poisťovňa

Logo Union poisťovňa, a.s.

Union zdravotná poisťovňa, a. s,. je prvou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorej jediným akcionárom je zahraničná spoločnosť Achmea B.V. Achmea je jednotkou na holandskom poistnom trhu a jedným z lídrov v zdravotnom poistení. Union ZP pôsobí na slovenskom trhu verejného zdravotného pôsobenia od roku 2006 a v súčasnosti poskytuje svoje služby takmer 409 000 klientom. Union zdravotná poisťovňa od svojho vzniku získala štyrikrát po sebe prvé miesto v súťaži „Zlatá minca“ v kategórii zdravotného poistenia za svoj inovatívny prístup a nadštandardné služby pre klientov. Union ZP v minulom roku na zdravotnú starostlivosť vynaložila 145 mil. €.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Mária Šimková

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia