Atoms/icons/24/grey/info-24

Od 1. 7. 2022 nebude možné na našich pobočkách platiť za poistenie v hotovosti. Zmena sa netýka poistenia pre cudzincov a cestovného poistenia.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Naši analytici vyhrali súťaž v odhaľovaní podvodov pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti

Pod záštitou Európskej Komisie a Ministerstva zdravotníctva SR sa konala súťaž v odhaľovaní podvodov pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti. Vyhral ju tím, ktorého členmi boli aj analytici a revízni lekári zo zdravotnej poisťovne Union.

„Cieľom hackathonu bolo počas 48 hodín vymyslieť a otestovať taký spôsob detekcie anomálií v zdravotníckych datasetoch, ktorý sa bude dať uplatniť v praxi v oblasti revíznej činnosti zdravotnými poisťovňami,“ povedala Miroslava Kapičiak, šéfka externých revízií v Unione. Tím z Unionu pri riešení súťažného zadania využil umelú inteligenciu, s ktorou pracuje aj v poisťovni na dennej báze.

Ako súťažiaci sa v tímoch zúčastnili zástupcovia všetkých troch zdravotných poisťovní, Ministerstva zdravotníctva a univerzít KINIT (Kempelenov inštitút inteligentných technológií), Žilinskej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach a tiež experti na umelú inteligencie z poradenskej spoločnosti PwC. Výsledkom súťaže by mala byť ešte lepšia revízia za pomoci moderných algoritmov, prehĺbená spolupráca medzi analytikmi a revíznymi lekármi a prípadná spolupráca s univerzitným sektorom.

Zdravotná poisťovňa Union je dlhodobo lídrom v odhaľovaní neoprávnene účtovaných výkonov za zdravotnú starostlivosť od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – len vlani vďaka tomu zachytila takmer 37 miliónov eur. „Znamená to, že sme zachytili takmer 10% objemu peňazí v kontrolovanej sume. Tieto peniaze by sa boli bez nášho úsilia „stratili v systéme. Takto môžu byť opätovne použité na úhradu zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov“,“ vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa ZP Union. Najčastejšie zistenia sa týkali predovšetkým neopodstatneného a nesprávneho vykazovania poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k dohodnutým zmluvným podmienkam.

Lucia Papanova

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť
Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať
Tieto články
by ťa mohli zaujímať
Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hodnota vášho bývania medziročne stúpla o 18 %.
A čo vaša poistka?

Ak je poistná suma nižšia ako hodnota majetku, v prípade škodovej udalosti sa môže stať, že vyplatená poistná suma vám nebude stačiť na úplnú obnovu poistenej veci. 

Zistite, koľko by vás stálo poistenie nehnuteľnosti pri jej aktuálnej hodnote.