Atoms/icons/24/grey/info-24

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Dôležitá pošta od Union zdravotnej poisťovne – pozvánky na skríning

V týchto dňoch si vybrané poistenky Union zdravotnej poisťovne nájdu vo svojich poštových schránkach dôležité obálky. Ide o pozvánky na bezplatné vyšetrenie prsníkov.

„Pozvánky sú platné až 6 mesiacov a slúžia ako žiadanka na skríningové mamografické vyšetrenie. To je možné absolvovať na pracoviskách, ktoré sú uvedené v priloženom zozname,“ informuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Ide o vysokošpecializované mamografické pracoviská, ktoré vybralo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Mamografia je plne hradená z verejného zdravotného poistenia, ženy teda nemajú nič navyše doplácať.

Je veľmi dôležité, aby toto vyšetrenie pozvané poistenky absolvovali, pretože mamografia dokáže odhaliť rakovinu prsníka už v počiatočnom štádiu, kedy je dobre liečiteľná bez potreby veľkého operačného zásahu.

Ak je výsledok mamografie v poriadku, lekár ho poistenke oznámi na počkanie. V prípade podozrenia na onkologické ochorenie prsníka garantujú poverené pracoviská doriešenie do troch pracovných týždňov, keďže majú jasne definovanú nadväznosť na zdravotnícke zariadenie, ktoré v prípade podozrivého/zhubného nádoru zabezpečí ďalší manažment pacientky v rámci nevyhnutnej interdisciplinárnej spolupráce a náležité terapeutické riešenie.

Na mamografiu pozývame poistenky vo viacerých fázach. V tej prvej ide o ženy vo veku od 50 do 65 rokov, ktoré v predchádzajúcich 3 rokoch neabsolvovali toto vyšetrenie. Ide o najrizikovejšiu skupinu poisteniek. „Ďalšie pozvánky budú odoslané v novembri,“ uzatvára B. Dupaľová Ksenzsighová.

Zdroj: Adobe Stock

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.