Atoms/icons/24/grey/info-24
Od 1. 8. 2022 už nie je potrebné zasielať prihlášku pre novorodenca do zdravotnej poisťovne. Jeho poistenie vzniká automaticky v rovnakej poisťovni ako je poistená matka. 
Zisti viac.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Dôležitá pošta od Union zdravotnej poisťovne – pozvánky na skríning

V týchto dňoch si vybrané poistenky Union zdravotnej poisťovne nájdu vo svojich poštových schránkach dôležité obálky. Ide o pozvánky na bezplatné vyšetrenie prsníkov.

„Pozvánky sú platné až 6 mesiacov a slúžia ako žiadanka na skríningové mamografické vyšetrenie. To je možné absolvovať na pracoviskách, ktoré sú uvedené v priloženom zozname,“ informuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Ide o vysokošpecializované mamografické pracoviská, ktoré vybralo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Mamografia je plne hradená z verejného zdravotného poistenia, ženy teda nemajú nič navyše doplácať.

Je veľmi dôležité, aby toto vyšetrenie pozvané poistenky absolvovali, pretože mamografia dokáže odhaliť rakovinu prsníka už v počiatočnom štádiu, kedy je dobre liečiteľná bez potreby veľkého operačného zásahu.

Ak je výsledok mamografie v poriadku, lekár ho poistenke oznámi na počkanie. V prípade podozrenia na onkologické ochorenie prsníka garantujú poverené pracoviská doriešenie do troch pracovných týždňov, keďže majú jasne definovanú nadväznosť na zdravotnícke zariadenie, ktoré v prípade podozrivého/zhubného nádoru zabezpečí ďalší manažment pacientky v rámci nevyhnutnej interdisciplinárnej spolupráce a náležité terapeutické riešenie.

Na mamografiu pozývame poistenky vo viacerých fázach. V tej prvej ide o ženy vo veku od 50 do 65 rokov, ktoré v predchádzajúcich 3 rokoch neabsolvovali toto vyšetrenie. Ide o najrizikovejšiu skupinu poisteniek. „Ďalšie pozvánky budú odoslané v novembri,“ uzatvára B. Dupaľová Ksenzsighová.

Zdroj: Adobe Stock

Martina Harsanyiova

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať
Tieto články
by ťa mohli zaujímať
Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poistite sa na letnú dovolenku už teraz

Pohodlne online za 5 minút. Aj s predstihom, aj na poslednú chvíľu. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú zľavu na krátkodobé cestovné poistenie až 50 %.