Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Ste absolvent alebo absolventka? Toto treba vybaviť v zdravotnej poisťovni

Koniec štúdia na strednej či vysokej škole so sebou prináša viaceré otázky – Musím sa hlásiť v zdravotnej poisťovni? Mám aj niečo zaplatiť? Čo ak chcem brigádovať v zahraničí? Na koho sa ešte vzťahujú výhody posledných školských prázdnin? Poradí vám Union zdravotná poisťovňa.

Ukončili ste strednú školu

Za študentov strednej školy platí poistné štát najdlhšie do konca letných prázdnin – teda do 31. augusta. Od 1. septembra sú povinní si platiť poistné ako samoplatitelia tí absolventi, ktorí už ďalej nepokračujú v štúdiu, nie sú evidovaní na úrade práce, nie sú zamestnaní alebo nezačnú podnikať.
„Kto sa rozhodne plynule pokračovať v štúdiu na vysokej škole v tom istom roku, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu,“ hovorí Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Ukončili ste vysokú školu

Absolvent vysokej školy je poistencom štátu do dňa zloženia štátnej záverečnej skúšky. Pozor – posledným dňom, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť za poistené, je deň štátnic, nie deň promócie. „Hneď na druhý deň po skončení vysokej školy, si musí tento poistenec začať uhrádzať poistné sám – toto neplatí, ak sa prihlási na úrade práce, začne podnikať alebo sa zamestná,“ vysvetľuje Eva Faklová, vedúca oddelenia správy registrov v Unione. Ak ste absolvent bakalárskeho štúdia a rozhodli ste sa ďalej pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu II. stupňa, naďalej za vás platí poistné štát a vy žiadne povinnosti voči zdravotnej poisťovni nemáte.

Ak absolvent ukončil štúdium na vysokej škole v zahraničí, oznamovaciu povinnosť zo zákona nemá, ale v tomto prípade by sme odporučili kontaktovať zdravotnú poisťovňu a oznámiť jej túto skutočnosť.
Poistencami štátu sú aj študenti doktorandského štúdia. Musia však splniť tieto podmienky:

  • musí ísť o doktorandský študijný program v dennej forme;
  • nesmie prekročiť štandardnú dĺžku štúdia pre daný doktorandský program;
  • nezískal ešte iné vysokoškolské vzdelanie III. stupňa – iný doktorát;
  • nemá viac ako 30 rokov;
  • doktorandské štúdium sa končí dňom obhajoby dizertačnej práce.


„Vo väčšine prípadov nám absolventi škôl nemusia nič oznamovať. O tom, že ukončili štúdium a teda prestali byť poistencami štátu, sa dozvieme formou elektronickej dávky z ministerstva školstva,“ hovorí E. Faklová. Voči zdravotnej poisťovni si ako absolvent musíte plniť oznamovaciu povinnosť len v týchto prípadoch:

  • ak odchádzate do zahraničia;
  • ak prerušujete štúdium;
  • ak budete dobrovoľne nezamestnaný (neprihlásite sa na úrade práce);
  • ak začnete podnikať inou formou ako na živnosť (napr. lekár, veterinár, tlmočník, umelec, obchodný zástupca, finančný poradca, advokát);
  • ak ste ukončili vysokoškolské štúdium druhého stupňa a idete študovať ďalšiu vysokú školu.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.