Atoms/icons/24/grey/info-24
Dňa 20. apríla 2024 budeme mať v čase 07:30 – 13:00 plánovanú odstávku niektorých systémov. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku

zdravotná starostlivosť pre cudzincov
Ak ste cudzinec žijúci a pracujúci na Slovensku, potrebujete zdravotné poistenie. Uzavrieť môžete verejné alebo komerčné zdravotné poistenie. Ako funguje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku?
zdravotná starostlivosť pre cudzincov
V článku si prečítate:

Praktickí lekári a špecialisti

Všeobecní lekári pre dospelých (pre dospelé osoby), všeobecní lekári pre deti a dorast a odborní podľa zamerania odboru (napríklad oční lekári, neurológovia, kožní lekári atď.) zabezpečujú na Slovensku ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zdravotníckych zariadeniach – v ambulanciách, v poliklinikách, v nemocniciach a univerzitných nemocniciach. Tieto zdravotnícke zariadenia môžu byť aj súkromné, teda neštátne. Patria sem súkromné ambulancie, polikliniky či nemocnice a súkromné špecializované zariadenia.
V prípade, ak ambulantné vyšetrenie a liečba nie sú úspešné, nasleduje hospitalizácia v bežných alebo v univerzitných nemocniciach (v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach).

Hospitalizáciu a liečbu poskytujú aj ďalšie, vysokošpecializované zariadenia zdravotnej starostlivosti – napríklad Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Národný ústav detských chorôb, Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb, Národný ústav reumatických chorôb a iné.

Ak ste cudzinec pôvodom z krajiny EÚ, môžete byť zdravotne poistený iba v jednom členskom štáte EÚ (zvyčajne je to štát EÚ, v ktorom máte uzatvorenú pracovnú zmluvu a odvádzate odvody na zdravotné poistenie).

Zdroj: Adobe Stock

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia (bezplatne vám ho vydajú vo vašej materskej krajine) máte nárok na neodkladnú a potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Ak sa jedná o neodkladnú a potrebnú zdravotnú starostlivosť, Európsky preukaz zdravotného poistenia vám zdravotnícke zariadenie môže akceptovať. V tom prípade platíte len sumu, ktorá nie je hradená z verejného zdravotného poistenia (napríklad nadštandardnú izbu v nemocnici počas hospitalizácie).

Pokiaľ vám Európsky preukaz zdravotného poistenia nebude zdravotníckym zariadením akceptovaný, zdravotnú starostlivosť, ktorú vám poskytnú, musíte uhradiť. Vo svojej krajine však môžete požiadať o preplatenie neodkladnej a potrebnej zdravotnej starostlivosti.

Európsky preukaz zdravotného poistenia nepokrýva celkovú sumu za výkony zdravotnej starostlivosti, každý štát EÚ má systém preplácania jednotlivých výkonov nastavený diferencovane.

Z komerčného zdravotného poistenia v závislosti od jeho typu však môže byť zdravotná starostlivosť refundovaná aj v plnej sume.

Cudzinci mimo EÚ

Pokiaľ ste cudzinec nepochádzajúci z krajiny EÚ a nemáte komerčné zdravotné poistenie, bude vám poskytnutá neodkladná a potrebná zdravotná starostlivosť zdravotná starostlivosť podľa potreby vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení.

Výkony zdravotnej starostlivosti si však musíte zaplatiť a následne požiadate o ich preplatenie v krajine, z ktorej pochádzate.

Ak máte uzatvorené komerčné zdravotné poistenie liečebných nákladov (v krajine vášho pôvodu a obraciate sa na asistenčné služby), alebo máte uzatvorené komerčné zdravotné poistenie na Slovensku, rozsah hradenej zdravotnej starostlivosti z tohto poistenia je definovaný v zmluve.

Formulár S1

Pre cudzincov existuje aj formulár S1 – tzv. osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť ak nežijete v krajine, v ktorej ste poistený. Je určený pre všetkých, ktorí spĺňajú legislatívne podmienky pre vystavenie formuláru S1.

Formulár S1 vám môže zabezpečiť plnú zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte EÚ. Tlačivo formuláru S1 vydáva zdravotná poisťovňa.
Poplatky, ktoré je potrebné v rámci zdravotnej starostlivosti uhradiť sú schvaľované zriaďovateľmi zdravotníckych zariadení (napríklad samosprávami), poplatky za recept na lieky sú dané zákonom. Za e-recept sa poplatok neuhrádza.

V Unione ako jediní na Slovensku poskytujeme verejné zdravotné poistenie aj komerčné zdravotné poistenie.

Verejné alebo komerčné zdravotné poistenie,
ktoré potrebujete?

Verejné zdravotné poistenie
je pre vás povinné, ak:

  • ste cudzinci* zamestnaní na Slovensku**, ktorí majú príjem vo výške aspoň minimálnej mzdy***, alebo
  • ste cudzinci*, ktorí vykonávajú na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť ****,
  • ste dieťa, ktorého aspoň jeden rodič je verejne zdravotne poistený na Slovensku,
  • ste zahraniční študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy,
  • ste žiaci alebo študenti, ktorí sú Slovákmi žijúcimi v zahraničí študujúcimi na škole v Slovenskej republike,
  • ste profesionálni športovci, ktorí odplatne vykonávajú šport za športovú organizáciu,
  • je vaše dieťa, ktoré sa narodilo v krajine EÚ.

Komerčné zdravotné poistenie
je pre vás, ak:

Zdroje:

https://www.eures.sk/clanok_detail.php?id=976
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=559

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.