Poistenie úšlého zárobku

Z poistenia ušlého zárobku vám vyplatíme dohodnutú dennú dávku v prípade vašej pracovnej neschopnosti v dôsledku úrazu aj choroby.

Výhody poistenia

Atoms/icons/24/grey-red/diagnoza_cakacia_doba-24
Atoms/icons/40/grey-red/poist._zvyhodnena_sadzba-40
Atoms/icons/80/grey-red/postupne_uvolnenie_FP-80

Výplatu poistného plnenia
v prípade úrazu, ale aj ochorenia

Atoms/icons/80/grey-red/vyplata_poistneho_planenia_365-80

Výplata poistného plnenia počas
pracovnej neschopnosti až 365
dní

Atoms/icons/80/grey-red/moznost_vyberu_karancnej_doby-80

Možnosť výberu karenčnej
doby, t.j. obdobia, za ktoré sa neposkytuje poistné plnenie
od 0 až po 63 dní

Atoms/icons/80/grey-red/diagnoza_cakacia_doba-80

Žiadna čakacia doba pri
pracovnej neschopnosti v
dôsledku úrazu

Atoms/icons/80/grey-red/poist._zvyhodnena_sadzba-80

Zľava 20 % pre poistencov Union zdravotnej poisťovne

Máte záujem o bližšie informácie prípadne o nezáväznú kalkuláciu poistného

Union vám vyplatí dohodnutú dennú dávku v prípade vašej pracovnej neschopnosti

Určite viete, že pri pracovnej neschopnosti prichádzate o nemalé peniaze a čím vyšší príjem máte, tým vyššiu stratu počas pracovnej neschopnosti utrpíte. Výška nemocenských dávok vyplácaných z nemocenského poistenia je limitovaná. Za prvé 3 dni pracovnej neschopnosti dostanete len 25% denného vymeriavacieho základu a od 4. dňa pracovnej neschopnosti len 55% všeobecného vymeriavacieho základu, najviac však do výšky 32,9819 EUR/deň.

Rozdiel medzi vašim príjmom a nemocenskou dávkou je možné poistiť. Z poistenia ušlého zárobku v dôsledku pracovnej neschopnosti vám Union poisťovňa, a.s. vyplatí dohodnutú dennú dávku v prípade vašej pracovnej neschopnosti v dôsledku úrazu aj choroby.

Príklad z praxe

Kto
30-ročný muž
zamestnanec
Priemerný mesačný
čistý príjem
820 EUR
Ojednaná denná dávka
4,60 EUR/deň
Štvrťročné poistné
16,20 EUR
V prípade pracovnej neschopnosti bude Union poistenému vyplácať od 11. dňa k nemocenským dávkam zo Sociálnej poisťovne 4,60 EUR za každý kalendárny deň trvania PN, počas doby až 1 roka. Poistné, ktoré uhrádza poistený, je 16,20 EUR štvrťročne.

Kontaktný formulár

0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
28
 
rokov
na trhu