Poistenie schopnosti splácať pôžičku - Zinc

Buďte bez obáv zo životných udalosti, ktoré by mohli spôsobiť problémy splácať pôžičku. 

Splácajte svoju pôžičku bez obáv z nečakaných životných udalostí

Poistenie schopnosti splácať pôžičku od Zinc Euro vám poskytne istotu, že vy a vaši najbližší zvládnete finančné ťažkosti v prípade straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, invalidite či úmrtí.

S poistením získate krytie zbytku sumy pôžičky alebo mesačných splátok. Poistíte sa jednoducho a bez zbytočných vstupných podmienok.

V čom vám poistenie poskytuje istotu?

Výhody poistenia

Sme poisťovňa
s najspokojnejšími zákazníkmi podľa prieskumu KPMG 2021.

Atoms/icons/80/grey-red/rychlost-80

Poistíme vás jednoducho pri uzatváraní pôžičky bez zbytočných vstupných podmienok.

Atoms/icons/80/grey-red/spolahlivost-80

Poistiť sa môžete
až do dovŕšenia veku 75 rokov.

Vyberte si z balíčkov poistenia

Balík poistenia A

Krytie pôžičky v prípade úmrtia, invalidity od 70 % a pracovnej neschopnosti trvajúcej minimálne 30 dní.

Balík poistenia B

Okrem rizík uvedených v súbore A poistenie pokrýva aj stratu zamestnania s následnou nezamestnanosťou trvajúcou minimálne 30 dní.

Balík poistenia C

Kryje pôžičku pre prípad úmrtia následkom úrazu.