Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Podporili sme Deň narcisov a upozorňujeme na nárast počtu onkopacientov

Union Deň narcisov 2024
Počet onkologických pacientov každým rokom narastá, rakovina postihuje najmä ľudí vo veku od 45 rokov. Union zdravotná poisťovňa upozorňuje na stúpajúce štatistiky onkologických ochorení a aj pri príležitosti Dňa narcisov (18. apríl) vyzýva ľudí k prevencii.
Union Deň narcisov 2024

„Veľmi vítame osvetovú iniciatívu občianskeho združenia Liga proti rakovine, ktoré pomáha onkologickým pacientom a ich rodinám a organizuje Deň narcisov. Tento rok sme ho podporili aj v našej zdravotnej poisťovni. Zbierku pre Ligu proti rakovine organizujeme medzi našimi zamestnancami v centrále Unionu a tiež na pobočke. Deň narcisov je príležitosťou pre vyjadrenie solidarity s pacientami a pripomienkou toho, že onkologické ochorenia sa môžu týkať každého z nás,“ vysvetľuje Kristína Baluchová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne. „V štatistikách vidíme medziročný nárast onkologických ochorení, pričom najčastejšie ide o rakovinu prsníka, kože a prostaty. Rakovina častejšie postihuje ženy než mužov (v minulom roku išlo o takmer 60 %), vzhľadom k poistnému kmeňu evidujeme najviac onkologických pacientov v Nitrianskom kraji.“

Najčastejšie onkologické ochorenia

   

Diagnóza

2021

2022

2023

Zhubný nádor prsníka

1906

2081

2247

Iný zhubný nádor kože

1264

1485

1794

Zhubný nádor prostaty

702

783

937

Zhubný nádor hrubého čreva

691

777

904

Zhubný nádor štítnej žľazy

618

657

743

Zhubný nádor priedušiek a pľúc

511

527

608

Podľa štatistík Union zdravotnej poisťovne rakovina najviac postihuje ľudí vo veku od 45 rokov, diagnostikovaná však bola aj deťom a mladistvým.

„V Unione sa snažíme čo najväčšmi propagovať prevenciu a včasnú diagnostiku, pomáhame aj informovanosťou prostredníctvom odborných článkov či podcastov. Pri niektorých onkologických ochoreniach zohráva rolu aj životný štýl, preto sa čo najväčšmi snažíme našich poistencov a poistenky motivovať k zodpovednosti za vlastné zdravie, k zdravej výžive či dostatočnému pohybu. Sme radi, že sme mohli podporiť Deň narcisov a pomôcť tak s osvetou o týchto neľahkých diagnózach aj možnostiach podpory aktivít Ligy proti rakovine,“ uzatvára za hovorkyňa.

Počty poistencov podľa vekových kategórií

 

Vek

2021

2022

2023

0-5r.

45

50

53

6-18r.

167

176

193

19-30r.

387

402

435

31-45r.

1 786

1 842

2 006

46-60r.

3 489

3 797

4 120

61-75r.

3 986

4 422

5 036

75r.+

941

1 065

1 269

Spolu

10 801

11 754

13 112

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.