Atoms/icons/24/grey/info-24

….

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Výška preddavkov na poistné v členení podľa platiteľov poistného za rok 2018

I. ZAMESTNANEC

 • minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmu zamestnanca (zníženého o nárok na odpočítateľnú položku) príslušnou sadzbou poistného

 

II.  ZAMESTNÁVATEĽ

 • minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného

 

III.  SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2018 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2016, t.j. zo sumy 912 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom odvod preddavku na poistné je suma 456,00 EUR.

– sadzba poistného je 14%

– minimálna výška preddavku je 63,84 Eur

 

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 01.01.2018 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2016, t.j. zo sumy 912 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 456,00 EUR.

 • SZČO bez zdravotného postihnutia
  – sadzba poistného je 14%
  – minimálna výška preddavku je 63,84 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 • SZČO so zdravotným postihnutím (poberateľ invalidného dôchodku)
  – sadzba poistného je 7%
  – minimálna výška preddavku je 31,92 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 •  SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (§ 11 ods. 7)
  – výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená;
  – výška skutočného preddavku na poistné je určená ročným zúčtovaním poistného za rok 2016;

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

 • výška minimálneho preddavku nie je určená
 • maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2016, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 54 720,00 EUR

 

 

 

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.