Atoms/icons/24/grey/info-24

V sobotu 30. septembra máme pre vás otvorené pobočky v Bratislave v čase od 8:00 do 20:00 hod; ostatné pobočky v čase od 8:00 do 14:00 hod. Príďte sa prepoistiť osobne alebo volajte callcentrum v čase od 8:00 do 13:00 hod. 

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Výška preddavkov na poistné v členení podľa platiteľov poistného za rok 2018

I. ZAMESTNANEC

 • minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmu zamestnanca (zníženého o nárok na odpočítateľnú položku) príslušnou sadzbou poistného

 

II.  ZAMESTNÁVATEĽ

 • minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného

 

III.  SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2018 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2016, t.j. zo sumy 912 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom odvod preddavku na poistné je suma 456,00 EUR.

– sadzba poistného je 14%

– minimálna výška preddavku je 63,84 Eur

 

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 01.01.2018 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2016, t.j. zo sumy 912 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 456,00 EUR.

 • SZČO bez zdravotného postihnutia
  – sadzba poistného je 14%
  – minimálna výška preddavku je 63,84 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 • SZČO so zdravotným postihnutím (poberateľ invalidného dôchodku)
  – sadzba poistného je 7%
  – minimálna výška preddavku je 31,92 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 •  SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (§ 11 ods. 7)
  – výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená;
  – výška skutočného preddavku na poistné je určená ročným zúčtovaním poistného za rok 2016;

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

 • výška minimálneho preddavku nie je určená
 • maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2016, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 54 720,00 EUR

 

 

 

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.