Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Výška preddavkov na poistné v členení podľa platiteľov poistného za rok 2023

I. ZAMESTNANEC

S účinnosťou od 1. 1. 2023 sa stanovuje výška minimálneho odvodu za zamestnanca na 32,81€. Minimálny odvod sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí sú súčasne poistencami štátu (napr. dôchodcovia, študenti atď.) a zamestnancov, ktorí sú zdravotne znevýhodnení a majú nárok na zníženú sadzbu poistného. Tieto skupiny zamestnancov naďalej platia odvod na zdravotné poistenie zo skutočného príjmu, a to aj v prípade, že je príjem nižší ako životné minimum.

Maximálna výška preddavku na poistné nie je určená. Sadzba poistného zamestnanca je 4 %, u osôb so zdravotným postihnutím je 2 %.

Viac informácií sa dozviete na webovej stránke ministerstva zdravotníctva. Rovnako tam nájdete vzor písomného oznámenia zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu do sumy minimálneho preddavku a nové vzory výkazov.

II. ZAMESTNÁVATEĽ

Minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného. Sadzba poistného zamestnávateľa je 10 %, u osôb so zdravotným postihnutím zamestnávateľ použije pri výpočte preddavku 5 % sadzbu poistného.

III. SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2023 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2021, t. j. zo sumy 1211 eur. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre samoplatiteľa je suma 605,50 eur.

– sadzba poistného je 14 %;
– minimálna výška preddavku je 84,77 eur (resp. 42,38 eur u osoby so zdravotným postihnutím).

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 01.01.2023 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2021, t.j. zo sumy 1211 eur. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 605,50 eur.

SZČO bez zdravotného postihnutia

– sadzba poistného je 14 %;
– minimálna výška preddavku je 84,77 EUR;
– maximálna výška preddavku nie je určená.

SZČO so zdravotným postihnutím (poberateľ invalidného dôchodku)

– sadzba poistného je 7 %;
– minimálna výška preddavku je 42,38 EUR;
– maximálna výška preddavku nie je určená.

SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (§ 11 ods. 7)

– výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená;
– výška skutočného preddavku na poistné je určená ročným zúčtovaním poistného za rok 2021.

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

– Platiteľ dividend, ktorý bude v roku 2023 vyplácať dividendy za roky 2013 a 2016 vypočíta preddavky zo sumy vyplatených dividend.

– Maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2021, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 72 660 eur (60 x 1211 eur).

 

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.