Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Výška preddavkov na poistné v členení podľa platiteľov poistného za rok 2010

I. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNANEC
a) zamestnanec bez zdravotného postihnutia
4% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– minimálne z 307,70 EUR (9.270,- SKK) je výška preddavku 12,30 EUR (370,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 86,76 EUR (2.614,- SKK)

b) zamestnanec so zdravotným postihnutím
2% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– minimálne z 307,70 EUR (9.270,- SKK) je výška preddavku 6,15 EUR (185,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 43,38 (1.307,- SKK)

II. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNÁVATEĽ
a) za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
10% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– minimálne z 307,70 EUR (9.270,- SKK) je výška preddavku 30,77 EUR (927,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 216,91 EUR (6.535,- SKK)

b) za zamestnanca so zdravotným postihnutím
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– minimálne z 307,70 EUR (9.270,- SKK) je výška preddavku 15,38 EUR (463,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 108,45 EUR (3.267,- SKK)

c) za zamestnanca, poberateľa invalidného dôchodku
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– minimálne z 307,70 EUR (9.270,- SKK) je výška preddavku 15,38 EUR (463,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 108,45 EUR (3.267,- SKK)

III. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)
Od 01.01.2010 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 723,03 EUR (21.782,- SKK), to znamená, že minimálny vymeriavací základ pre SZČO je suma 319,57 EUR (9.627,-SKK).

a) SZČO bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 319,57 EUR (9.627,- SKK) je výška preddavku 44,73 EUR (1.347,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 303,67 EUR (9.148,- SKK)

b) SZČO so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 319,57 EUR (9.627,- SKK) je výška preddavku 22,36 EUR (674,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 151,83 EUR (4.574,- SKK)

c) SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
7% z vymeriavacieho základu
– minimálne z 319,57 EUR (9.627,- SKK) je výška preddavku 22,36 EUR (674,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 151,83 EUR (4.574,- SKK)

IV. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM ALEBO POISTENCOM ŠTÁTU PODĽA § 11 ODS. 8 PÍSM. A/ AŽ H/, J/, O/, P/ A U/ ZÁKONA
výška minimálneho preddavku na poistné nie je určená (§ 16 ods. 8 písm. c/ zákona)

výška maximálneho preddavku na poistné predstavuje pri týchto osobách:

a) bez zdravotného postihnutia
– maximálne 14% z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 303,67 EUR (9.148,- SKK)

b) so zdravotným postihnutím
– maximálne 7% z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 151,83 EUR (4.574,- SKK)

c) osoby poberajúce invalidný dôchodok
– maximálne 7% z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 151,83 EUR (4.574,- SKK)

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – OSOBA, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM, SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA A NEPLATÍ ZA ŇU POISTNÉ ŠTÁT PODĽA § 16 ODS. 8 PÍSM. E/ ZÁKONA – TZV. SAMOPLATITEĽ
Od 01.01.2010 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 723,03 EUR (21.782,- SKK), to znamená že minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je suma 319,57 EUR (9.627,- SKK).

a) samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia
14% zo súčinu koeficientu* (0,6465) a minimálneho základu
– minimálne z 206,60 EUR (6.224,- SKK) je výška preddavku 28,92 EUR (871,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 303,67 EUR (9.148,- SKK)

b) samoplatiteľ so zdravotným postihnutím
7% zo súčinu koeficientu (0,6465) a minimálneho základu
– minimálne z 206,60 EUR (6.224 SKK) je výška preddavku 14,46 EUR (436,- SKK)
– maximálne z 2169,09 EUR (65.346,- SKK) je výška preddavku 151,83 EUR (4.574,- SKK)

*Výpočet koeficientu podľa § 13 ods. 14 zákona ako podiel 4% z priemernej mesačnej mzdy a 14% zo 44,2% z priemernej mesačnej mzdy (4% z 723,03) : (14% z 44,2% zo 723,03) = 28,92:44,73 = 0,6465 po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor.

VI. MAXIMÁLNE POISTNÉ ZA KALENDÁRNY ROK 2010 (PLATNÉ PRE VŠETKÝCH PLATITEĽOV POISTNÉHO)
14% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 36-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 26.029,08 EUR (784.152,- SKK) je výška preddavku 3.644,07 EUR (109.781,- SKK)

Pre duálne zobrazenie hodnôt bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.