Atoms/icons/24/grey/info-24
Od 1. 8. 2022 už nie je potrebné zasielať prihlášku pre novorodenca do zdravotnej poisťovne. Jeho poistenie vzniká automaticky v rovnakej poisťovni ako je poistená matka. 
Zisti viac.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Výška preddavkov na poistné v členení podľa platiteľov poistného za rok 2012

I. ZAMESTNANEC
a) zamestnanec bez zdravotného postihnutia
– 4% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 92,28 EUR

b) zamestnanec so zdravotným postihnutím
– 2% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 46,14 EUR

II. ZAMESTNÁVATEĽ
a) za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
– 10% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 230,70 EUR

b) za zamestnanca so zdravotným postihnutím
– 5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 115,35 EUR

c) za zamestnanca, poberateľa invalidného dôchodku
– 5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 115,35 EUR

III. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)
Od 01.01.2012 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 769 EUR, to znamená, že minimálny vymeriavací základ pre SZČO je suma 339,89 EUR.

a) SZČO bez zdravotného postihnutia
– 14% z minimálneho základu
– minimálne z 339,89 EUR je výška preddavku 47,58 EUR
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 322,98 EUR

b) SZČO so zdravotným postihnutím
– 7% z minimálneho základu
– minimálne z 339,89 EUR je výška preddavku 23,79 EUR
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 161,49 EUR

c) SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
– 7% z vymeriavacieho základu
– minimálne z 339,89 EUR je výška preddavku 23,79 EUR
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 161,49 EUR

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM ALEBO POISTENCOM ŠTÁTU (§11 ods.7)
výška minimálneho preddavku na poistné nie je určená (§ 16 ods. 8 písm. c/ zákona)
výška maximálneho preddavku na poistné predstavuje pri týchto osobách:

a) bez zdravotného postihnutia
– maximálne 14% z 2.307 EUR je výška preddavku 322,98 EUR

b) so zdravotným postihnutím
– maximálne 7% z 2.307 EUR je výška preddavku 161,49 EUR

c) osoby poberajúce invalidný dôchodok
– maximálne 7% z 2.307 EUR je výška preddavku 161,49 EUR

V. OSOBA, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM, SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA A NEPLATÍ ZA ŇU POISTNÉ ŠTÁT PODĽA § 16 ODS. 8 PÍSM. E/ ZÁKONA – TZV. SAMOPLATITEĽ
Od 01.01.2012 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 769 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je suma 339,89 EUR.

a) samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia
– 14% z minimálneho základu
– minimálne z 339,89 EUR je výška preddavku 47,58 EUR
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 322,98 EUR

b) samoplatiteľ so zdravotným postihnutím
– 7% z minimálneho základu
– minimálne z 339,89 EUR je výška preddavku 23,79 EUR
– maximálne z 2.307 EUR je výška preddavku 161,49 EUR

V. MAXIMÁLNE POISTNÉ ZA KALENDÁRNY ROK 2012 (PLATNÉ PRE VŠETKÝCH PLATITEĽOV POISTNÉHO)
– 14% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 36-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 27.684 EUR je výška preddavku 3.875,76 EUR

 

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne vám zostáva

  • 00 dní
Prejdite do zdravotnej poisťovne s dlhodobo najspokojnejšími poistencami.