Atoms/icons/24/grey/info-24

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Minimálna a maximálna výška vymeriavacieho základu pre určenie preddavku na poistné za rok 2016

Od 1.1.2016 sa nariadením vlády SR č. 279/2015 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 405 EUR; výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 2,328 EUR.

Od 1.1.2016 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 858 EUR. Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 4.290 EUR.

  • o výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 600,60 EUR;
  • o výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 300,30 EUR.

Od 01.01.2016 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 858 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 429 EUR.

 

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.