Atoms/icons/24/grey/info-24
Dňa 17. apríla 2024 vo večerných hodinách budeme mať plánovanú odstávku niektorých systémov. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Minimálna a maximálna výška vymeriavacieho základu pre určenie preddavku na poistné za rok 2010

Od 1.1.2010 sa nariadením vlády SR č. 441/2009 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 307,70 EUR (9.270,- SKK); výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 1,768 EUR  (53,26 SKK). Z tohto dôvodu sa mení aj výška minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca, z ktorého je odvodená výška minimálneho preddavku poistného:

Od 1.1.2010 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 723,03 EUR (21.782,- SKK). Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 2169,09 EUR (65.346,- SKK).

  • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 303,67 EUR (9.148,- SKK);
  • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 151,83 EUR (4.574,- SKK).

Od 01.01.2010 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 723,03 EUR (21.782,- SKK), to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 319,57 EUR (9.627,- SKK).

 

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.