Atoms/icons/24/grey/info-24

Info…

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Minimálna a maximálna výška vymeriavacieho základu pre určenie preddavku na poistné za rok 2011

Od 1.1.2011 sa nariadením vlády SR č. 408/2010 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 317 EUR; výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 1,822 EUR.

Od 1.1.2011 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 744,50 EUR. Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 2233,50 EUR.

  • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 312,69 EUR;
  • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 156,34 EUR.

Od 01.01.2011 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 744,50 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 329,06 EUR.