Atoms/icons/24/grey/info-24
Dňa 20. apríla 2024 budeme mať v čase 07:30 – 13:00 plánovanú odstávku niektorých systémov. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Minimálna a maximálna výška vymeriavacieho základu pre určenie preddavku na poistné za 2012

Od 1.1.2012 sa nariadením vlády SR č. 343/2011 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 327,20 EUR; výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 1,880 EUR.

Od 1.1.2012 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 769 EUR. Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 2 307 EUR.

  • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 322,98 EUR;
  • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 161,49 EUR.

Od 01.01.2012 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 769 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 339,89 EUR.

 

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.