Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Minimálna a maximálna výška vymeriavacieho základu pre určenie preddavku na poistné za rok 2013

Od 1.1.2013 sa nariadením vlády SR č. 326/2012 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 337,70 EUR; výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 1,941 EUR.

Od 1.1.2013 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 786 EUR. Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 3.930 EUR.

  • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 550,20 EUR;
  • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 275,10 EUR.

Od 01.01.2013 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 786 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 393 EUR.