Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Minimálna a maximálna výška vymeriavacieho základu pre určenie preddavku na poistné za rok 2014

Od 1.1.2014 sa nariadením vlády SR č. 321/2013 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 352 EUR; výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 2,023 EUR.

Od 1.1.2014 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 805 EUR. Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 4.025 EUR.

    • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 563,50 EUR;
    • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 281,75 EUR.

Od 01.01.2014 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 805 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 402,50 EUR.