Atoms/icons/24/grey/info-24
Doplň text. 
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Minimálna a maximálna výška vymeriavacieho základu pre určenie preddavku na poistné za rok 2015

Od 1.1.2015 sa nariadením vlády SR č. 297/2014 Z. z. mení výška minimálnej mesačnej mzdy na 380 EUR; výška minimálnej hodinovej mzdy bola upravená na 2,184 EUR.

Od 1.1.2015 sa mení priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR na 824 EUR. Z tohto dôvodu sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje pre všetkých platiteľov poistného päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, na 4.120 EUR.

  •  výška maximálneho mesačného preddavku na poistné predstavuje 14% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 576,80 EUR;
  • výška maximálneho mesačného preddavku na poistné u osôb so zdravotným postihnutím predstavuje 7% z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. sumu 288,40 EUR.

Od 01.01.2015 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa (poistenca podľa § 11 ods. 2 zákona) stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 825 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre SZČO a samoplatiteľa je suma 412 EUR.

 

Novinka: Od 1. 1. 2022 zvyšujeme príspevky na zuby a oči. Spolu vám dáme až 300 €

Na ošetrenie u zubára 100 € a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Je na vás, či využijete príspevok naraz alebo po častiach.
Atoms/icons/80/grey-green/zub-80
Na okuliarové rámy pre deti 70 € a ďalších 80 € na vyšetrenia očí.