Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Päť vecí, ktoré vám môžu pokaziť dovolenku

dovolenkári
Niektoré veci sa dajú ovplyvniť iba ťažko a niekedy sa jednoducho stane, že vysnívanú dovolenku pokazia nepredvídateľné okolnosti. Čo všetko sa môže stať?
dovolenkári
V článku si prečítate:

1. Zrušený let

Predstavte si, že máte deň pred odletom na dovolenku pri mori, kufre už čakajú zbalené pri dverách, keď tu zrazu dostanete správu, že váš let bol zrušený. V takomto prípade je kľúčové poznať svoje práva a vedieť kde a koho žiadať o kompenzáciu škody. „Ak bol let zrušený a letecká spoločnosť vás o tom neinformovala najneskôr 14 dní pred odletom, máte právo na kompenzáciu,“ vysvetľuje Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej Komisie v SR. Výška odškodnenia sa líši podľa toho, ako ďaleko ste mali v pláne cestovať.

Suma v eurách                 Vzdialenosť
250                                  1 500 km a menej
400                nad 1 500 km v rámci EÚ a všetky ostatné lety od 1 500 km do 3 500 km
600                              viac ako 3 500 km

„Ak klient zmešká let a dôvodom zmeškania je technická porucha lietadla alebo pre let nepriaznivé poveternostné podmienky, pomôže naše poistenie mimoriadnej situácie. V prípade, že z dôvodu mimoriadnej udalosti klient zmešká odchod lietadla, alebo iného hromadného dopravného prostriedku, má nárok na úhradu cestovných nákladov na náhradnú prepravu do miesta pobytu v zahraničí,“ dodáva hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

2. Prírodná katastrofa v cieľovej destinácii

Naplánovať si dovolenku v ďalekej exotike a po prílete zistiť, že sa na krajinu rúti hurikán, tsunami alebo v nej vypukli povodne či požiare, je nočnou morou každého cestovateľa či cestovateľky. Ak sa vám niečo podobné prihodí, v rámci cestovného poistenia si môžete uplatniť kompenzáciu stornopoplatkov za zrušený pobyt alebo zakúpený zájazd.

„Platí to v prípade, ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydá oficiálne vyhlásenie, že v mieste pobytu, kam ste mali ísť, je zvýšené nebezpečenstvo z dôvodu živelnej udalosti, a preto tam neodporúča vycestovať,“ upozorňuje B. Dupaľová Ksenzsighová. Nárok na poistné plnenie ale nevzniká v prípade, že v čase zakúpenia pobytu/objednania zájazdu už bol dôvod zvýšeného nebezpečenstva známy, ohlásený, alebo očakávaný.

Ak už klient do destinácie vycestoval a nečakané živelné udalosti ho postihnú náhle, až na mieste, naše cestovné poistenie mu dokáže pomôcť aj v tejto situácii. Je však potrebné mať uzatvorené doplnkové poistenie mimoriadnej situácie. Získa tak nárok na preplatenie cestovných nákladov spojených s predčasným návratom na Slovensko a tiež preplatenie nečerpaných služieb (ubytovanie, strava). Ak sa poistený klient z dôvodu živelnej udalosti alebo inej mimoriadnej udalosti nemôže vrátiť do vlasti v pôvodnom termíne, vzniká mu nárok na predĺženie platnosti poistenia až o 10 dní.

3. Rozchod alebo rozvod s partnerom a spoločný dovolenkový pobyt

Kúpiť si zájazd v rámci akcie „first minute“ sa väčšinou finančne veľmi oplatí – ušetriť sa dajú nemalé peniaze a navyše, ponuka hotelov a pobytov je v tomto čase, teda celé mesiace pred letnou sezónou, najširšia. Čo však robiť v prípade, ak sa vám počas tejto doby rozpadol vzťah? S partnerom, s ktorým sa plánujete rozviesť si letný oddych asi veľmi neužijete.

„Dobrou správou aj v tejto situácii je aspoň to, že návrh na rozvod manželstva môže byť tiež jedným z dôvodov na stornovanie zájazdu alebo iných už zakúpených služieb,“ dodáva B. Dupaľová Ksenzsighová.

4. Stratená batožina

Priletieť niekam do Turecka bez kufra nie je veru žiadna výhra. Je to o to horšie, ak ste mali zbalené aj dôležité lieky, alebo obľúbenú elektroniku. Viete, ako vám môže pomôcť poisťovňa, v ktorej ste si uzavreli cestovné poistenie? Z poistenia batožiny máte nárok na náhradu škody v prípade jej oneskoreného dodania leteckou spoločnosťou.

Môžete si tak zaobstarať aspoň základné toaletné potreby a nevyhnutné oblečenie – výška náhrady závisí od doby oneskorenia. Za stratenú batožinu počas leteckej prepravy sa považuje batožina, ktorú letecký prepravca nedodá do 21 dní. Klient by mal túto skutočnosť v každom prípade vždy najskôr oznámiť príslušnému prepravcovi, ktorý zodpovedá za prepravovanú batožinu a má povinnosť klienta odškodniť podľa príslušnej európskej legislatívy (Montrealský dohovor o zodpovednosti leteckých dopravcov).

Pred cestou do zahraničia odporúčame mať súpis jednotlivých vecí batožiny a najmä v prípade hodnotnejších vecí je nutné odložiť si aj nadobúdacie doklady. Pri preukázaní odcudzenej batožiny poisťovni vám tieto doklady určite pomôžu.

5. Choroba tesne pred odletom

Ak ste pocítili prvé príznaky choroby prvé dni pred odletom na dovolenku, lekár vám predpísal napríklad antibiotiká a odporúča vám radšej zostať doma a liečiť sa – v tomto prípade je možné využiť poistenie storno zájazdu/objednanej služby, ktoré je súčasťou cestovného poistenia. Ak by ste napriek odporúčaniu lekára vycestovali do zahraničia a počas dovolenky sa váš zdravotný stav zhorší natoľko, že skončíte v miestnej nemocnici, poisťovňa vám náklady na hospitalizáciu nemusí preplatiť. „Je to z dôvodu, že náklady na liečenie existujúcich chorôb, ktorých liečenie začalo už pred vycestovaním sú z poistného plnenia vylúčené,“ uzatvára B. Dupaľová Ksenzsighová.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.