Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Onkologické ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou smrti Slovákov – dajú sa však poistiť

poistenie onkologických ochorení
Slovensko zastáva v rámci Európskej únie popredné priečky v úmrtnosti na nádorové ochorenia. V minulom roku zomrelo na rakovinu viac ako štrnásťtisíc ľudí a ide dlhodobo o druhú najčastejšiu príčinu úmrtí v našej krajine.
poistenie onkologických ochorení
V článku si prečítate:

Poisťovňa Union ponúka špeciálne poistenie zamerané len na rakovinu.

„Poistenie môžete uzatvoriť aj bez predkladania zdravotnej dokumentácie a v rámci poistnej zmluvy rodiča je k tomu zdarma aj poistenie detí do 18 rokov,“ vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa poisťovne Union.

Na výber sú tri typy poistenia onkologických ochorení. Najlacnejší balík Basic zahŕňa vybrané najčastejšie zhubné nádorové ochorenia u mužov a žien.

Rozšírený balík Plus zahŕňa všetky zhubné nádorové ochorenia, nielen ochorenia konkrétnych orgánov, ale aj celých sústav ako napríklad nádorové ochorenia tráviacej sústavy, dýchacie a vnútrohrudníkové orgány, atď.

Najpreferovanejší medzi poistencami a poistenkami je balík Extra, vybralo si ho až 70 percent klientov. Oproti balíku Plus je rozšírený aj o niektoré nezhubné a neinvazívne nádory.

Príklad výpočtu poisteného

Napríklad: tridsaťpäťročný klient, ktorý si vyberie balík Extra s najširším spektrom krytých rizík, pri poistnej sume 50 tisíc eur, zaplatí mesačne 12,46 eur a pri najčastejšie zvolenej poistnej sume 70 tisíc eur, mesačne poistenie predstavuje sumu vo výške 16,91 eur.

Oplatí sa preto investovať málo a v núdzi dostať ďaleko viac. Poistné plnenie sa vypláca postupne, podľa priebehu liečby ochorenia.

Napríklad pri poistnej sume 50 tisíc eur bude vyplatené nasledovne:
Prvých 20 tisíc eur vám poisťovňa vyplatí po stanovení diagnózy, ďalších 10 tisíc eur pri podstúpení operácie.

Pri podstúpení liečby chemoterapiou alebo rádioterapiou, môže byť vyplatená ďalšia suma až do výšky 12 500 eur.

Na zotavenie dostanete po absolvovaní niektorej zo spomenutých terapií 7 500 eur. V najvážnejších prípadoch, ak je klientovi poskytovaná paliatívna starostlivosť, vyplatí poisťovňa rozdiel medzi dojednanou poistnou sumou a poskytnutým plnením.

Avšak okrem finančného plnenia, ktoré klient dostáva po diagnostikovaní choroby a počas jej liečby, môže tiež využiť bezplatnú možnosť overenia stanovenej diagnózy a stanovenia liečby, tzv. druhý odborný názor.

Tento posudok vypracujú odborníci niektorej zo siete špecializovaných kliník v Európe či Amerike.

Stačí jednoducho predložiť lekársku dokumentáciu a klient sa dozvie o najmodernejších trendoch diagnostiky a liečby jeho ochorenia v zahraničí.

Má poistenie nejaké limity?

Áno, má. Poisťovňa Union nič nezamlčuje a jedná férovo už na začiatku, aby každý potenciálny klient alebo klientka vedeli, či majú na poistenie nárok a za akých podmienok.

Po uzatvorení poistenia plynie takzvaná „čakacia doba“ v dĺžke 180 dní.
„Ak by vám počas tohto obdobia diagnostikovali onkologické ochorenie, nebudete môcť čerpať poistné plnenie, ale poisťovňa vám vráti zaplatené poistné,“ hovorí Dupaľová Ksenzsighová.

Pred uzavretím poistenia si sami ľahko vo zverejnenom vyhlásení overíte, či môžete byť poistený alebo poistená.

Výluka z poistenia sa vzťahuje na pacientov a pacientky, ktorým boli v minulosti diagnostikované – zhubný nádor, polycystická choroba obličiek, polypóza hrubého čreva, Crohnová choroba, ulcerózna kolitída, chronická hepatitída, cirhóza pečene, HIV alebo AIDS.

Poistenie onkologických chorôb vás finančne podrží, aby ste sa mohli plne sústrediť na liečbu. Navyše získate overenie diagnózy a poistenie detí na zmluve rodiča zadarmo.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.