Odmeňujeme za prevenciu

Absolvovanie preventívnych vyšetrení si zaslúži odmenu. Poskytovateľom služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Prevencia dokáže odhaliť ochorenie včas

Vďaka dôslednej účasti na preventívnych prehliadkach je možné odhaliť prevažnú väčšinu ochorení – napríklad poruchy funkcie obličiek a pečene, zápalové zmeny močového mechúra, vysoký krvný tlak, riziko obezity, poruchy glukózovej tolerancie, patologické zmeny v zložení krvi, zvýšenú hladinu cholesterolu a tukov, vyššie riziko kardiovaskulárneho ochorenia a iné. 

Vďaka benefitom Union zdravotnej poisťovne je možné v rámci preventívnej prehliadky odhaliť vo včasnom štádiu aj riziko začínajúcich kognitívnych porúch a ochorenia periférnych ciev s vysokou citlivosťou.

Preventivka

Za prevenciu vás odmeňujeme dlhodobo

Dlhodobo odmeňuje svojich poistencov za prevenciu, ktorá dokáže odhaliť ochorenie včas. Preventívna starostlivosť zahŕňa aj špeciálne vyšetrenia, ktorých cieľom je odhaliť vybrané onkologické ochorenia už v začiatočnom štádiu. Ide o rakovinu krčka maternice, rakovinu prsníka, rakovinu hrubého čreva a konečníka a rakovinu prostaty.

Výskyt onkologických ochorení sa neustále zvyšuje a my sme si vedomí obrovského významu preventívnych prehliadok. Zachytiť uvedené ochorenia včas je možné len v tom prípade, ak poistenec dôsledne absolvuje všetky preventívne prehliadky a vyšetrenia, na ktoré má podľa zákona bezplatný nárok:

Odmeny za prevenciu v roku 2021

K účasti na preventívnych prehliadkach sa každoročne snažíme našich poistencov pozitívne motivovať malým darčekom. Tento rok však, vzhľadom k situácii spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19, mnohí nemohli preventívne prehliadky absolvovať v štandardnom režime. Aby sme boli ku všetkým poistencom korektní, nebudeme v roku 2021 účasť na prevencii vyhodnocovať, ani odmeňovať.


V odmeňovaní za prevenciu plánujeme, ak sa situácia stabilizuje, opäť pokračovať v nasledujúcom roku.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

* Poisťovňa si vyhradzuje tento program prevencie kedykoľvek zrušiť aj pred uplynutím uvedenej doby, a to formou zverejnenia informácie o zrušení programu prevencie na jej úradnej tabuli v sídle poisťovne a na jej internetovej stránke: www.union.sk. Zrušenie programu prevencie nadobudne účinnosť ku dňu uvedenému v oznámení o zrušení programu, najskôr však dňom zverejnenia tohto oznámenia o zrušení programu prevencie.

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Infografika