Odmena za nábor poistencov

Za každú odovzdanú prihlášku do Union zdravotnej poisťovne
môžete získať odmenu vo výške až 30 eur. 

Zarobte si s Union zdravotnou poisťovňou

Chcete urobiť niečo dobré pre zdravie vašich blízkych alebo pre svoje zdravie? Chcete sa vy alebo vaši blízki pridať k spokojným poistencom Union zdravotnej poisťovne a využívať najširšiu ponuku zdravotných benefitov na Slovensku? Ste na správnom mieste!

Práve teraz ponúkame aj vám možnosť získať nie len úsporu vďaka našim benefitom, ale aj finančnú odmenu za nábor nových poistencov z vášho okolia. Za každú odovzdanú prihlášku do Union zdravotnej poisťovne môžete získať odmenu vo výške až 30 eur. Nečakajte a urobte dobrú vec pre vás, vašich blízkych a aj pre vašu peňaženku.

 

Ako na to?

Jednoducho. Postačí, ak si vyplníte jednoduchú dohodu o vykonaní práce cez portál www.vipunion.sk a podpísanú dohodu pošlete k nám najneskôr do 15.9.2020. My vám následne pridelíme osobné číslo zamestnanca, ktoré je nevyhnutné uviesť do každej prihlášky. Za správne a riadne odovzdané prihlášky vám budeme vyplácať odmenu v mesačných intervaloch, podobne, ako bežnú mzdu.

Ako získať odmenu za každú odovzdanú prihlášku od Union zdravotnej poisťove?

Ako a do kedy mám vyplniť prihlášky?

Po doručení podpísanej dohody o vykonaní práce vám vystavíme osobné číslo. Toto číslo je potrebné uviesť v každej prihláške, ktorú k nám po vyplnení budete posielať. Pre zjednodušenie vám odporúčame využívať online formulár prihlášky, ktorý budete mať dostupný na www.vipunion.sk po prihlásení. V tomto online formulári nemusíte osobné číslo vypĺňať.

Každú prihlášku je potrebné poslať k nám čo najskôr po vyplnení, najneskôr však do 30.9.2020, aby ste sa vy alebo vaši blízki mohli našimi poistencami stať už od 1.1.2021. Viac o zmene zdravotnej poisťovne nájdete na stránke Zdravotné poistenie na Slovensku.

 

Kedy a kam dostanem odmenu?

Odmena za nábor prihlášok je vyplácaná jedenkrát mesačne, vždy za všetky správne vyplnené prihlášky, ktoré ste k nám poslali za predošlý kalendárny mesiac.

Odmena je rozdelená do dvoch častí, 24 eur vám vyplatíme v bežnom výplatnom termíne. Zvyšných 6 eur od nás dostanete po potvrdení prihlášky Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, teda v období november – december 2020.

Odmena je vyplácaná priamo na bankový účet, ktorý uvediete pri vypĺňaní dohody o vykonaní práce.

 

Prečo prejsť k nám?

Sme zdravotná poisťovňa, ktorá má najširšiu ponuku zdravotných benefitov na Slovensku. Pre našich poistencov máme zazmluvnené všetky nemocnice a viac ako 21 500 lekárov. Máme dlhodobo najkratšie čakacie doby na vyšetrenia MR a CT, poistencom prispievame až do 100 eur na zuby ročne a doplatky za lieky predpísané deťom poisteným u nás vrátime v neobmedzenej výške.