Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Naši analytici vyhrali súťaž v odhaľovaní podvodov pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti

Pod záštitou Európskej Komisie a Ministerstva zdravotníctva SR sa konala súťaž v odhaľovaní podvodov pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti. Vyhral ju tím, ktorého členmi boli aj analytici a revízni lekári zo zdravotnej poisťovne Union.

„Cieľom hackathonu bolo počas 48 hodín vymyslieť a otestovať taký spôsob detekcie anomálií v zdravotníckych datasetoch, ktorý sa bude dať uplatniť v praxi v oblasti revíznej činnosti zdravotnými poisťovňami,“ povedala Miroslava Kapičiak, šéfka externých revízií v Unione. Tím z Unionu pri riešení súťažného zadania využil umelú inteligenciu, s ktorou pracuje aj v poisťovni na dennej báze.

Ako súťažiaci sa v tímoch zúčastnili zástupcovia všetkých troch zdravotných poisťovní, Ministerstva zdravotníctva a univerzít KINIT (Kempelenov inštitút inteligentných technológií), Žilinskej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach a tiež experti na umelú inteligencie z poradenskej spoločnosti PwC. Výsledkom súťaže by mala byť ešte lepšia revízia za pomoci moderných algoritmov, prehĺbená spolupráca medzi analytikmi a revíznymi lekármi a prípadná spolupráca s univerzitným sektorom.

Zdravotná poisťovňa Union je dlhodobo lídrom v odhaľovaní neoprávnene účtovaných výkonov za zdravotnú starostlivosť od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – len vlani vďaka tomu zachytila takmer 37 miliónov eur. „Znamená to, že sme zachytili takmer 10% objemu peňazí v kontrolovanej sume. Tieto peniaze by sa boli bez nášho úsilia „stratili v systéme. Takto môžu byť opätovne použité na úhradu zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov“,“ vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa ZP Union. Najčastejšie zistenia sa týkali predovšetkým neopodstatneného a nesprávneho vykazovania poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k dohodnutým zmluvným podmienkam.

Lucia Papanova

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.