Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Máme najmenej poistencov čakajúcich na operáciu!

Na čakacích listinách poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je najmenej poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Pandémia koronavírusu posunula mnohým Slovákom plánovanú operáciu. „Medzi prvou a druhou vlnou sa veľmi neoperovalo, ak nešlo o urgentnú zdravotnú starostlivosť – máme za to, že anestéziológovia mali plné ruky práce na covidových oddeleniach,“ vysvetľuje Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union zdravotnej poisťovne.

Ako sa situácia vracia do normálu, menia sa aj čakacie listiny zdravotných poisťovní. „U nás je na čakacích listinách spolu 103 ľudí, z toho najmä v Bratislavskom kraji, nasleduje Martinský a Košický kraj. Ide o najnižší počet spomedzi zdravotných poisťovní,“ uvádza Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne. Zároveň však vysvetľuje, že sú medzi nimi aj ľudia, ktorí si liečili iné zdravotné problémy (ktoré sú kontraindikáciou pre operáciu), a tak nemohli byť operovaní ani pred pandémiou.

Čakacia listina je poradovník, ktorý sa tvorí, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nemocnica) nemôže liečiť pacientov do 3 mesiacov. Na čakaciu listinu pacienta zaradí ošetrujúci lekár v prípade, ak ide o plánovanú zdravotnú starostlivosť, teda takú, ktorú je možné odložiť bez ohrozenia života a vážneho ohrozenia zdravia.

Podľa platnej vyhlášky sa tvoria čakacie listiny na vybrané choroby oka, choroby obehovej sústavy a choroby svalovej a kostrovej sústavy. Platí, že ak sa stav pacienta náhle zhorší a potrebuje neodkladnú starostlivosť, bude mu poskytnutá bez ďalšieho čakania.
Dĺžka čakacích lehôt je v jednotlivých nemocniciach rôzna. „Union zdravotná poisťovňa nemocnice v počte operácií nelimitovala, ani nelimituje – čo však limituje nemocnice sú ich personálne možnosti a zdravotný stav pacientov. V prípade, že by naši poistenci neboli s navrhnutým termínom spokojní, môžu sa obrátiť na našu poisťovňu,“ uzatvára Elena Májeková.

Zdravotnícke zariadenie/nemocnica Sústava vybraných ochorení Počet čakajúcich pacientov
Nemocnica Poprad, a.s. Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky 22
Nemocnica Poprad, a.s. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky 1
Univerzitná nemocnica Bratislava Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky 41
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky 11
Univerzitná nemocnica Martin Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky 28

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.