Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Čo má obsahovať kúpno-predajná zmluva na auto?

zmluva k predaju auta
Kúpno-predajná zmluva na auto je základným predpokladom na bezproblémový prevod vlastníctva vozidla bez ohľadu na to, či kupujete nové alebo ojazdené auto. Hoci sama o sebe vás zmluva pred podvodom neochráni, pri prípadnom spore či uplatňovaní reklamácie pre vás bude mať doslova cenu zlata.
zmluva k predaju auta
V článku si prečítate:

Nespoliehajte sa preto na všeobecné vzory kúpnych zmlúv, pôvodné poistenie auta, ústne dohody či sľuby a zistite, čo by mala obsahovať každá kvalitná kúpna zmluva na auto.

Čo by ste o kúpnej zmluve na auto mali vedieť?

V prvom rade je dôležité uvedomiť si, že kúpna zmluva na auto nemá žiadnu predpísanú formu. V princípe ide o bežnú kúpnu zmluvu bez ohľadu na to, čo je predmetom kúpy. Oplatí sa vedieť teda, že aj kúpno-predajná zmluva z právneho hľadiska vychádza z § 588 Občianskeho zákonníka, prípadne § 409 Obchodného zákonníka.

Kúpnu zmluvu teda môžete uzatvoriť buď podľa občianskeho alebo obchodného zákonníka. V zásade platí, že ak ide o predaj vozidla medzi fyzickými osobami, uzatvára sa zmluva podľa občianskeho zákonníka a ak ide o predaj medzi právnickými osobami, uzatvára sa zmluva podľa obchodného zákonníka. Uvedené však nie je nevyhnutnou podmienkou, no v každom prípade je žiaduce priamo v zmluve uviesť, podľa akého zákona je uzavretá.

Dodajme, že v zákonných ustanoveniach nájdete povinné náležitosti kúpnej zmluvy, avšak na vytvorenie skutočne kvalitnej zmluvy, o ktorú sa bude dať oprieť stačiť nebudú. Na nasledujúcich riadkoch sme pre vás zhrnuli všetko potrebné, aby ste získali kvalitnú kúpno-predajnú zmluvu na auto.

Atoms/icons/80/grey-red/poistenie_auta_na_dovolenku-80

Môžete platiť za poistenie auta menej?

U nás si vyskladáte poistenie podľa seba. Splátky si nastaviť mesačne alebo štvrťročne. Prihodiť si poistenie batožiny, úrazu a prémiové asistenčné služby.

Označenie zmluvných strán

Úplným základom je presné označenie zmluvných strán, teda kupujúceho a predávajúceho a výslovne uvedený záväzok, že predávajúcemu vzniká povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu vzniká povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

Údaje o zmluvných stranách je potrebné v zmluve uviesť v takom rozsahu, aby nebola možná ich zámena. Okrem mena a priezviska tak odporúčame uviesť aj adresu trvalého pobytu a rodné číslo (v prípade fyzických osôb).

Označenie predmetu prevodu

V kúpnej zmluve nemôže chýbať určenie predmetu prevodu, v tomto prípade auta, aby ho nebolo možné zameniť s iným. Uviesť treba preto aj číslo karosérie, technického preukazu, počet najazdených kilometrov, farbu, výrobné číslo motora a odporúčame vypísať aj prvky výbavy, prípadne tento zoznam priložiť k zmluve ako prílohu. V tejto časti tiež môžete uviesť povinnosť nového majiteľa uzavrieť PZP prípadne havarijné poistenie.

Kúpna cena a spôsob jej úhrady

Kúpna cena musí byť v zmluve dojednaná, inak by mohla byť celá zmluva neplatná. Okrem samotnej sumy je potrebné uviesť aj to, kedy je splatná a akým spôsobom (v hotovosti, prevodom na účet…) a v prípade prevodu na účet, tak aj v prospech akého účtu.

Detailný popis stavu vozidla

O každej vade, o ktorej predávajúci vie, je povinný kupujúceho podľa zákona pri dojednávaní kúpnej zmluvy upozorniť. Zmluva by teda mala obsahovať časť s detailným popisom, resp. jeho závadami. Rovnako netreba zabúdať, že v prípade skrytých vád, ktoré vyjdú najavo neskôr, má kupujúci právo na primeranú zľavu alebo dokonca odstúpenie od zmluvy. Akékoľvek dojednania, ktoré by toto právo vopred vylúčili sú pritom neplatné.

Dohoda o prepise vozidla

Hoci nejde o povinnú náležitosť, oplatí sa v zmluve spomenúť, ako a kým bude hradený prepis vozidla na nového majiteľa či majiteľku.

Podpisy zmluvných strán

V kúpnej zmluve, samozrejme, nemôžu chýbať podpisy zmluvných strán, ktoré v prípade prevodu vlastníctva vozidla nemusia byť notársky overené.

Odovzdávací protokol ako príloha zmluvy

Aby ste predišli rôznym dohadom a prípadne aj sporom, oplatí sa vypracovať odovzdávací protokol, v ktorom uvediete všetko, čo k autu prislúcha, teda napríklad náhradný kľúč, súpravu diskov na zimu, strešné nosiče a podobne.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.