Atoms/icons/24/grey/info-24
…..
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Doplnkové poistenie auta – prečo sa oplatí?

poistenie auta online
Doplnkové poistenia auta vám zabezpečia poistenie podľa vašich predstáv. Vyskladáte si ich tak, ako potrebujete a vyberať si môžete až z deviatich doplnkových poistení auta.
poistenie auta online
V článku si prečítate:

Naše UniMotor šikovné poistenie auta kombinuje PZP, havarijné poistenie a rôzne typy doplnkového poistenia. Môžete ich mať spolu na jednej zmluve a vybrať si presne také, aké potrebujete. V prípade, že škodu spôsobíte niekomu inému, náklady vám pokryje PZP. Ak chcete, aby ste mali kryté aj riziká v prípade havárie a vandalizmu na vašom aute, pomôže vám havarijné poistenie. 

Popri týchto základných poisteniach, si aspoň k jednému z nich môžete vybrať z bohatej ponuky doplnkových poistení.

Doplnkové poistenie – ktoré si vyberiete?

Doplnkové poistenie pre prípad krádeže vám pomôže pri krádeži auta, jeho štandardnej aj doplnkovej výbavy a pri neoprávnenom použití vozidla. Autá s hmotnosťou do 3,5 tony musia byť zabezpečené podľa podmienok uvedených v osobitných dojednaniach a vozidlá s hmotnosťou od 3 501 kg musia byť zabezpečené imobilizérom, autoalarmom, mechanickým zabezpečením alebo vyhľadávacím systémom.

Doplnkové poistenie úrazu vodiča alebo vodiča a posádky, vám pokryje náklady spojné s rizikom úrazu, ale vylúčené sú škody vzniknuté jazdou pod vplyvom alkoholu. Poistenie s krytím 10 tisíc eur pokrýva odškodnenie pri smrti následkom úrazu a odškodnenie pri trvalých následkoch úrazu. Denné odškodnenie počas hospitalizácie (maximálne 20 dní) má poistné krytie 20 eur/deň.

Atoms/icons/80/grey-red/poistenie_auta_na_dovolenku-80

Môžete platiť za poistenie auta menej?

U nás si vyskladáte poistenie podľa seba. Splátky si nastaviť mesačne alebo štvrťročne. Prihodiť si poistenie batožiny, úrazu a prémiové asistenčné služby.

Obľúbeným doplnkovým poistením je poistenie skiel pre prípad poškodenia alebo úplného zničenia. Sklo vozidla musí byť v čase dojednania doplnkového poistenia nepoškodené a pripevnené spôsobom stanoveným výrobcom auta. Poistenie sa vzťahuje na čelné, bočné a zadné sklá a na poistné udalosti, z ktorých nie je súčasne uplatňované poistné plnenie z havarijného poistenia.

Rovnako je to aj s doplnkovým poistením stretu so zverou, ktoré vám pokryje náklady na poškodenom vozidle v prípade stretu s divokou zverou ako je napríklad diviak, líška, srna a podobne.

Atraktívnym typom doplnkového poistenia je poistenie občianskej zodpovednosti, ktoré využijete nielen v súvislosti s vaším vozidlom, ale aj pri rôznych škodách, ktoré spôsobíte v bežných činnostiach. Sú to napríklad škody vzniknuté v súvislosti s bežným vedením domácnosti, obvyklým príslušenstvom v domácnosti, v súvislosti s chovom domácich a hospodárskych zvierat (napríklad vaším psom), vykonávaním rekreačných športov, vlastnením a používaním bicykla, kolobežky, skateboardu a ďalších kolesových dopravných prostriedkov.

Pri výletoch a dovolenkách na Slovensku či na území Európy oceníte doplnkové poistenie batožiny a osobných dokladov osôb, ktoré sa v aute prepravujú. Týka sa poškodenia a zničenia, ale aj krádeže či straty batožiny a dokladov v aute. Poistenie nepokrýva mobilné telefóny, tablety a notebooky, umelecké predmety, zvieratá a rastliny, lieky ani hotovosť.

Doplnkové poistenie asistenčných služieb vám zase zabezpečí asistenciu pri rôznych udalostiach. Vybrať si môžete medzi balíkmi Klasik (kumulatívny limit na služby v rámci Slovenska je 150 eur a v zahraničí 250 eur) a Extra (s neobmezdeným limitom na služby v rámci Slovenska a s kumulatívnym limitom na služby v zahraničí 1 000 eur). Podľa vášho výberu balíka potom poistenie kryje asistenčné služby v prípade poruchy auta, jeho krádeže, dopravnej nehody, ale aj pri strate kľúčov, oprave defektu, vybitom akumulátore či vyčerpaní paliva a podobne. Asistenčné služby sp zabezpečené prostredníctvom spoločnosti EuroCross Assistance.

Poistiť si môžete aj náklady vynaložené na prenájom náhradného auta – v rámci doplnkového poistenia náhradného vozidla. Poistné krytie sa vzťahuje na poškodenie auta zapríčinené dopravnou nehodou či vandalizmom, jeho krádežou alebo lúpežou a na škody spôsobené živelnými udalosťami.

Doplnkové poistenie živelnej udalosti sa vzťahuje na škody spôsobené zásahom blesku, krupobitím, povodňami alebo záplavami, víchricou, zemetrasením, zosuvmi pôdy, kamenia, zrútením skál, lavíny, tlakom snehu, pádom či nárazom rôznych predmetov, požiarom alebo výbuchom.

Spolu s UniMotor šikovným poistením auta môžete získať poistenie auta v podobe, akej potrebujte. Na jednej zmluve môžete mať PZP, havarijné aj veľmi zaujímavé doplnkové poistenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť v prípade dopravnej nehody alebo rôznych udalostí. 

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.