DÔCHODOK Z II. PILIERA

Informácie pre klientov poistenia dôchodkov 

Poistenie dôchodku je produkt určený pre klientov, ktorí boli sporiteľmi v 2. pilieri dôchodkového systému. Dôchodok z 2. piliera spolu s dôchodkom z 1. piliera (dôchodok poskytovaný Sociálnou poisťovňou) a prípadne i s dôchodkom z 3. piliera (doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je dobrovoľné) slúži na zabezpečenie príjmu občanov v starobe.

 

Od 5. 2. 2020 Union poisťovňa neuzatvára zmluvy o poistení dôchodku. Z už uzavretých zmlúv o poistení dôchodku Union poisťovňa pokračuje vo vyplácaní dohodnutých dôchodkov a v plnení si ostatných záväzkov z nich vyplývajúcich.