Zdieľať

Čo robiť, keď vytopíte susedov?

Našli ste po návrate z dovolenky vytopený byt a nahnevaných susedov?. Prečítajte si viac o poistení nehnuteľnosti, vďaka ktorému v takýchto situáciách ušetríte peniaze aj množstvo nervov.

Už ste niekedy vytopili susedov? Alebo vytopili oni vás? Mnohé slovenské domácnosti sa s takouto nepríjemnou situáciou už stretli. Vrátite sa z dovolenky a doma vás čakajú vyduté podlahy, popraskaná omietka, či zničená drahá elektronika. V tom najhoršom prípade vám zaklope na dvere nahnevaný sused, ktorý bude musieť vymaľovať. Voda z radiátora, prasknuté potrubie alebo pokazený vodovodný kohútik vedia v domácnosti narobiť veľkú škodu. Čo robiť, ak sa vám prihodí takéto nešťastie?

Ako ochrániť svoj domov

Samozrejmosťou je, že svoj domov aj seba môžete pred takouto nešťastnou náhodou ochrániť. Union poistenie nehnuteľnosti bráni váš domov napríklad pred vandalmi, ale aj živlami a vodou z vodovodných zariadení. Mnohé banky poistenie nehnuteľnosti vyžadujú pri poskytovaní hypotéky. Ak chcete svoj majetok ochrániť čo najlepšie, využite aj Union poistenie domácnosti. Chráňte tak nielen svoju nehnuteľnosť ale aj váš nábytok a iné zariadenie domácnosti.

Čo robiť, keď nájdem vytopený byt?

Vaše škody hradí poisťovňa z vášho poistenia nehnuteľnosti alebo poistenia domácnosti. V prípade, že ste vytopili aj susedov,  je škoda hradená z vášho poistenia zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti. Ako však postupovať, keď nájdete vytečený radiátor a chcete si zachovať dobré vzťahy so susedmi?

V prvom rade sa snažte minimalizovať škodu, napríklad ak voda z potrubia stále tečie, zastavte hlavný uzáver. Následne dôkladne zdokumentujte vzniknutú škodu vo svojom aj susedovom byte. Odfoťte poškodené steny, podlahy a zariadenie a postup opakujte u suseda. Čo najskôr kontaktujte poisťovňu, nahlásiť škodu môžete aj jednoducho online.

Poisťovňa sa s vami spojí a vyšle na miesto zamestnanca, ktorý vykoná obhliadku priestoru a posúdi rozsah škôd. Určite nezabudnite vopred zdokumentovať škody. Poisťovňa vie posúdiť rozsah škôd aj priestoru, ktorý medzitým uschol, najlepšie však je, ak máte k dispozícii čo najreálnejšie fotografie vášho domova aj zariadenia.

Na posúdenie rozsahu škôd poisťovňou teda budete potrebovať:

 • vašu fotografickú alebo video dokumentáciu škôd,
 • doklady o vlastníctve nehnuteľnosti,
 • účtovné doklady o kúpe zariadenia (napríklad cenných vecí alebo elektroniky),
 • neskôr aj doklady o oprave zničeného zariadenia, stien a podláh (faktúry, pokladničné doklady).

Ak ste vytopili aj susedov, poproste ich, aby zničené veci nevyhadzovali až do momentu obhliadky a tiež si pripravili prípadné doklady. Následne je potrebné poisťovni doručiť doklady o oprave zničených vecí (faktúry, pokladničné bloky a podobne).

Po doručení všetkých dokladov a posúdení situácie poisťovňou vám poisťovňa vyplatí poistné krytie. Určite však nezabudnite odstrániť poruchu, kvôli ktorej sa vám takáto nešťastná situácia prihodila. Ak by ste totiž poruchu neopravili a vytopilo by vás znovu, nemali by ste nárok na poistné plnenie.

Prajeme vám, aj pre dobro susedských vzťahov, aby vás nepríjemnosti obchádzali a nemuseli ste sa vrátiť z dovolenky do vytopeného bytu. Pre každý prípad však buďte pripravení a nezabudnite na poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Nielenže ušetríte množstvo peňazí pri renováciách ,ale vyhnete sa aj zlým vzťahom so susedmi. Prečítajte si viac o poistení nehnuteľnosti od poisťovne Union.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia