Zdieľať

Chorvátsko je v EÚ. Treba ešte cestovné poistenie?

chorvatsko je v eu
Chorvátsko patrí k jednej z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov. A aj keď je krajina členom Európskej únie, určite pred cestou myslite na cestovné poistenie.
chorvatsko je v eu

Od 1. júla 2013 je Chorvátsko členom Európskej únie. Neznamená to však, že cestovné poistenie je už zbytočné.

Chorvátsko je od júla 2013 členom Európskej únie. Pre Slovákov, ktorí každé leto cestujú do tejto obľúbenej dovolenkovej destinácie, sa tým veľa vecí zjednoduší: menej čakania na hraniciach, lacnejšie telefonovanie a SMSkovanie, ale aj možnosť využiť služby chorvátskeho zdravotníctva v prípade ochorenia alebo úrazu.

 

Na čo slúži Európsky preukaz zdravotného poistenia

Vďaka vstupu Chorvátska do EÚ môžu slovenskí občania v prípade potreby využiť Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten vám bezplatne vystaví vaša zdravotná poisťovňa. 

Ak na dovolenke v Chorvátsku ochoriete alebo sa vám pritrafí úraz, európsky zdravotný preukaz vám zabezpečí ošetrenie a liečbu v chorvátskych nemocniciach. Ošetrenie sa vzťahuje aj na chronické ochorenia, ktoré si so sebou „prinesiete“. Výhodou je tiež, že vďaka európskemu preukazu získate bezplatný prístup k zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok, ako domáci. 

To ale znamená, že ak sa v Chorvátsku za niektoré úkony alebo lieky dopláca, aj vy budete musieť tieto náklady doplatiť z vlastnej peňaženky. Navyše, nevyhnutné ošetrenie získate na základe európskeho preukazu len vo verejných, resp. štátnych zdravotníckych zariadeniach. 

U súkromných lekárov, ktorí nie sú súčasťou verejného systému zdravotného poistenia, si ošetrenie budete musieť uhradiť v plnej miere sami.

Cestovné poistenie sa stále oplatí

Aj napriek tomu, že v Chorvátsku od júla platí Európsky preukaz zdravotného poistenia, Union poisťovňa naďalej odporúča uzatvoriť si pred cestou komerčné cestovné poistenie. Prečo? Pretože cestovné poistenie kryje nielen náklady na nevyhnutné ošetrenie a liečbu, ale aj prípadné doplatky za lieky a hospitalizáciu. 

Komerčné poistenie tiež zahŕňa ošetrenie aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach a u súkromných lekárov. Na rozdiel od európskeho zdravotného preukazu kryje aj náklady na prevoz (repatriáciu) poistenej osoby na Slovensko. 

Výhodou je tiež možnosť bezplatne využiť asistenčnú službu, ktorá vám v prípade potreby poradí s riešením núdzovej situácie, vyhľadá a odporučí najbližšie zdravotnícke zariadenie, zabezpečí platbu za ošetrenie alebo pretlmočí informácie od ošetrujúceho lekára. 

V neposlednom rade je potrebné spomenúť, že súčasťou cestovného poistenia od Union poisťovne sú rôzne užitočné pripoistenia, napr. batožiny, úrazu, zodpovednosti za škodu alebo domáceho miláčika.

Union poisťovňa radí: Na čo nezabudnite pred cestou do Chorvátska

 • Skontrolujte si, či máte pribalený platný Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ak ho nemáte, obráťte sa na svoju zdravotnú poisťovňu.
 • Zabezpečte svoj príbytok, požiadajte blízkych alebo susedov o „dohliadnutie“ na vašu domácnosť. Letné dovolenky sú obdobím, keď majú zlodeji raj a často „úraduje“ aj voda z prasknutého vodovodného zariadenia. Zvážte poistenie domácnosti.
 • Ak cestujete do Chorvátska autom, polícia si od vás pri kontrole môže pýtať doklad o uzatvorení povinného zmluvného poistenia, tzv. zelenú kartu. Pred dovolenkou myslite aj na servisnú kontrolu a auto na cestu dôkladne pripravte. V prípade nehody alebo poruchy auta na dovolenke vám pomôže poistenie asistencie k nepojazdnému vozidlu v rámci cestovného poistenia.
 • Pre istotu si uzatvorte cestovné poistenie napr. v Union poisťovni, kde poistenci sesterskej Union zdravotnej poisťovne získajú zľavu až 50%, výhodnejšiu cenu cestovného poistenia majú aj držitelia kariet ISIC, EURO<26, GO<26, ITIC a rodiny (rodičia a ich deti).
 • Správajte sa na dovolenke tak, aby ste minimalizovali riziko úrazu, choroby, straty cestovných dokladov a pod., pretože ani to najlepšie poistenie vám nenahradí starosti a čas, ktorý strávite v nemocnici alebo pri jednaní s políciou

Ako si môžete uzatvoriť cestovné poistenie?

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia