Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Aké povinnosti majú absolventi SŠ a VŠ voči poisťovniam?

šudenti a študentky VŠ
Nejeden študent má po maturite alebo štátniciach nejasno v tom, kedy mu vzniká povinnosť platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Pozrite sa na to spoločne s nami, aby ste neprepásli dôležité lehoty a zbytočne sa nestresovali.
šudenti a študentky VŠ
V článku si prečítate:

Platenie odvodov do zdravotnej poisťovne u absolventov SŠ

Ak ste úspešne zmaturovali a nechystáte sa pokračovať v štúdiu na vysokej škole, mali by ste vedieť, že štát za vás platí zdravotné poistenie len do 31. augusta. Dovtedy sa musíte buď:

Ak ste sa rozhodli nastúpiť na vysokú školu, štát za vás bude platiť zdravotné poistenie aj počas letných prázdnin až do zápisu na štúdium. 

To platí, aj keď cez leto brigádujete alebo ste sa dočasne zaevidovali na úrade práce. Počas tohto obdobia teda ešte nemáte povinnosť platiť si zdravotné poistenie.

Atoms/icons/80/grey-green/kolko_platit-80

Zdravotné výhody pre všetkých

Union zdravotná poisťovňa prináša svojim poistencom a poistenkám množstvo výhod a zliav ako sú doplatky za lieky pre deti, nadštandardné vyšetrenia, zľavy v lekárňach a oveľa viac…

Platenie odvodov do ZP u absolventov VŠ

V prípade, že ste práve ukončili bakalárske štúdium, no plánujete pokračovať na nadväzujúcom magisterskom alebo inžinierskom štúdiu, zostávate poistencom štátu aj počas prázdnin až do zápisu na ďalšie štúdium. 

Dôležité: Ak ste už oslávili 26. narodeniny, po dovŕšení tohto veku štát platí poistné len za denných študentov.

Čo sa týka absolventov vysokoškolského štúdia 2. stupňa (Mgr., Ing. a pod.), status študenta a úhrada poistného štátom sa končia dňom nasledujúcim po vykonaní štátnej záverečnej skúšky.

Preto je potrebné čo najskôr sa zamestnať, začať podnikať, prihlásiť sa na úrade práce alebo sa do 8 dní od skončenia štúdia prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatca. Keby ste to nestihli v tejto lehote, museli by ste doplatiť poistné spätne od dátumu, kedy vám zanikol status študenta.

Platenie odvodov v prípade doktorandského štúdia

Plánujete po skončení vysokej školy pokračovať v dennom doktorandskom štúdiu? Máme pre vás dobrú správu. Ak ešte nemáte 30 rokov, zostávate naďalej poistencom štátu a poistné vám bude hradené zo štátneho rozpočtu.

Nezabudnite ani na Sociálnu poisťovňu

Bezprostredne po skončení strednej alebo vysokej školy voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti nemáte. Čakajú vás až pri zaradení sa do pracovného života.

Pokiaľ nastúpite do zamestnania, či už na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu (brigádu), o všetky formality ohľadom vášho prihlásenia a platenia sociálnych odvodov sa postará zamestnávateľ.

Ak ste sa rozhodli po škole podnikať, vaša povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa bude posudzovať až o rok neskôr podľa príjmov vykázaných v daňovom priznaní. 

Existuje však aj možnosť platiť si dobrovoľné poistenie. 

Špeciálna situácia je, ak ste poberali sirotský dôchodok. Vašou povinnosťou je bez meškania oznámiť Sociálnej poisťovni, že ste ukončili štúdium. V opačnom prípade vám bude vyplácaný dôchodok odobraný spätne a vznikne vám povinnosť preplatok vrátiť. Nárok na sirotský dôchodok vám zanikne najneskôr v deň vašich 26. narodenín.

 

Ako sa zaregistrovať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny?

I keď registrácia na úrade práce nie je povinná, prináša mnohé benefity. Personál úradu vám pomôže zorientovať sa na trhu práce a sprostredkuje vám vhodné pracovné ponuky. Vďaka registrácii bude poistné na zdravotné poistenie za vás uhrádzať štát.  

Prihlásiť sa môžete osobne na príslušnom úrade práce podľa vášho trvalého bydliska, alebo aj elektronicky cez portál slovensko.sk, ak disponujete elektronickým občianskym preukazom s aktivovaným čipom. 

Na úrad práce si nezabudnite so sebou priniesť:

Ak požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 dní odo dňa, kedy ste prestali byť študentom (čiže do 10 dní od štátnic alebo u maturantov do 10. septembra), úrad práce vás zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po skončení štúdia a štát za vás bude zdravotné poistenie uhrádzať aj za predchádzajúce dni v danom mesiaci.

Chcete vycestovať do zahraničia? Myslite na cestovné poistenie

Mnoho mladých láka spoznávať svet, absolvovať jazykové kurzy, stáže, brigády či študovať v zahraničí. Iní sa zas vydávajú na dobrodružnú cestu digitálneho nomádstva. Čo robiť v takom prípade?

V rámci EÚ sa vďaka európskemu preukazu zdravotného poistenia dostanete k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok ako miestni poistenci. Preukaz si vybavíte vo svojej zdravotnej poisťovni, podmienkou však je, že ste zdravotne poistení aj na Slovensku.

Pozor však na spoluúčasť pri ošetrení, ktorú vyžadujú niektoré krajiny a ošetrenia. Pre istotu si teda vybavte komerčné cestovné poistenie. Bez neho by sa mohli niektoré zdravotné ošetrenia vyšplhať na vysokú sumu. 

Union zdravotná poisťovňa ponúka svojim poistencom a poistenkám zľavu 30 percent na krátkodobé cestovné poistenie, a taktiež si u nich môžete vybaviť výhodné celoročné cestovné poistenie

Mimo EÚ sa komerčné cestovné poistenie odporúča uzavrieť vždy. Náklady na zdravotnú starostlivosť totiž môžu byť veľmi vysoké a v niektorých krajinách je toto poistenie povinné pri vybavovaní víz.

Čo sa týka Sociálnej poisťovne, ak sa rozhodnete po škole vycestovať za prácou či štúdiom do zahraničia, zatiaľ voči nej nemáte žiadne povinnosti. Tie vás začnú „prenasledovať“ až po návrate na Slovensko.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.