Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

6 vecí, ktoré by ste mali vedieť o kúpeľoch pre deti

dieťa v kúpeľoch
S kúpeľnou liečbou je spojených veľa otázok. Zhrnuli sme tie najčastejšie, týkajúce sa kúpeľov pre deti.
dieťa v kúpeľoch

Má moje dieťa nárok na kúpele?

Či by vaše dieťa mohlo ísť do kúpeľov, si viete overiť vo zverejnenom indikačnom zozname, kde sú vymenované diagnózy a zároveň aj kontraindikácie, ktoré môžu byť prekážkou pre kúpeľnú liečbu. Pokiaľ si nie ste istí, či diagnóza vášho dieťaťa patrí do zoznamu, kontaktujte všeobecného lekára vášho dieťaťa, alebo lekára špecialistu, ktorý lieči vaše dieťa a najlepšie pozná jeho zdravotný stav.

Môžeme si to dovoliť?

Detskí pacienti majú nárok na bezplatné liečenie v kúpeľoch. Celý pobyt hradí zdravotná poisťovňa. Ide o náklady na procedúry, ale aj na ubytovanie a stravu. Pacienti si sami uhrádzajú len miestne poplatky a dane, vo výške 1,70 eur za jeden deň, manipulačné poplatky a prípadné doplatky za služby ktoré si určí kúpeľné zariadenie.

Môžete ísť do kúpeľov s dieťaťom?

V Union zdravotnej poisťovni schvaľujeme sprievod deťom, ktoré nedovŕšili 7. rok veku. Nezáleží na tom, či to bude mama, otec alebo babka. Starším deťom v prípade, ak sú držiteľmi preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Poisťovňa hradí kúpeľom náklady na rodiča, stravu si už ale zabezpečujú sami. Existuje aj možnosť, že rodič, prípadne iný sprievodca, môže ísť do kúpeľov ako samoplatiteľ po dohovore s kúpeľným zariadením.

Ako vybavíte kúpele?

Prvým krokom je návšteva lekára – špecialistu, alebo pediatra, ktorý môže vystaviť návrh na základe nálezu špecialistu. Každá poisťovňa má zverejnený prehľad vyšetrení potrebných pre vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť, preto pri podaní žiadosti nezabudnite priložiť aj tieto potrebné dokumenty. Takisto sa prikladajú aj klinické a laboratórne vyšetrenia nie staršie ako tri mesiace. Po zaslaní dokumentácie nasleduje v poisťovni schvaľovací proces, ktorý trvá najviac 30 dní.

Aký dlhý je detský pobyt v kúpeľoch?

Spravidla je dĺžka kúpeľnej liečby stanovená na 21 dní, teda tri týždne. Ako jediná zdravotná poisťovňa preplácame detským pacientom ešte 7 dní navyše a rodičia sa tak môžu rozhodnúť, či pre svoje dieťa vyberú troj-, alebo štvortýždňový pobyt.

Kde môžete podstúpiť kúpeľnú liečbu s dieťaťom?

Po schválení kúpeľnej liečby vám poisťovňa zašle zoznam, z ktorého si môžete sami vyberať tie kúpele, ktoré vám najviac vyhovujú. Potom sa už sami skontaktujete s pracovníkmi kúpeľov a doručíte im schválený kompletný návrh kúpeľnej starostlivosti. Takto vyberiete aj termín liečenia.

Kúpeľnú liečbu je možné absolvovať aj v zahraničí – najskôr potrebujete schválenie kúpeľného návrhu od zdravotnej poisťovne, tak ako keby ste išli do kúpeľov na Slovensku. „Následne absolvujete liečbu vo vami vybraných kúpeľoch v zahraničí, uhradíte ju a požiadate o refundáciu svoju poisťovňu. Tá vám uhradí priemernú zmluvnú cenu dohodnutú so slovenskými poskytovateľmi za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,“ vysvetľuje hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.