Zdieľať

Aké očkovania netreba podceniť? U nás máte v očkovaniach prehľad

U nás budete mať v očkovaniach prehľad. Navyše našim poistencom prispievame na viaceré vakcíny. Všetko potrebné o očkovaniach sa dočítate v našom článku.

Chráňte svoje zdravie aj vďaka preventívnemu očkovaniu.

Union zdravotná poisťovňa podporuje zdravie našich najmenších a chce zdôrazniť, že prevencia očkovaním je jedným z dôležitých faktorov pre dokonalé zdravie každého z nás. Navyše naším poistencom prispievame na viaceré vakcíny a to počas celého roka.

Ako pomáha očkovanie?

Očkovanie je najlepšou prevenciou vzniku infekčného ochorenia a poskytuje vám a vašim deťom to najdôležitejšie, základnú prevenciu. Dnešné vakcíny sú bezpečné, vedú k vzniku dostatočne kvalitnej a dlhodobej imunity, chránia vysoké percento ľudí pred vznikom infekčných ochorení. Vďaka očkovaniu klesá výskyt týchto ochorení, znižuje sa riziko chronického priebehu a s tým je spojená aj znížená spotreba liekov – antibiotík. Práve vďaka vedeckým faktom je potrebné strach z očkovania či nedôveru zahodiť za hlavu a prispieť tak prevenciou k ochrane zdravia.

Je očkovanie bezpečné?

Áno, správne podaná vakcína je úplne bezpečná a nemôže vyvolať akékoľvek vlastné ochorenie. Vzhľadom k tomu, že očkovacie látky musia byť dostatočne silné a stimulujúce, môžu sa po ich podaní objaviť mierne vedľajšie účinky. Najčastejšie  to býva bolesť, opuch, zdurenie v mieste vpichu alebo zvýšená teplota, únava, alebo nevoľnosť. Tieto  účinky sú však prirodzenou reakciou na očkovanie a signálom, že imunitný systém začal pracovať. Vo väčšine prípadov odoznejú v priebehu hodín, nanajvýš niekoľkých dní. V súčasnosti sa však očkovacie látky vyrábajú pomocou genetického inžinierstva a sú vysoko čistené, takže riziko vzniku alergickej reakcie je veľmi malé.

Ako to s očkovaním vyzerá na Slovensku?

Zaočkovanosť na Slovensku je dlhodobo pomerne priaznivá, avšak v posledných rokoch čoraz viac rodičov odmieta povinné očkovanie svojich detí. Prejavilo sa to na poklese zaočkovanosti detí, ktorá v minulosti dosahovala úroveň 98-99 %. Vďaka takému výsledku sme patrili medzi krajiny s najvyššou úrovňou zaočkovanosti. V súčasnosti sa celoslovenská zaočkovanosť detí pohybuje pri niektorých povinných očkovaniach (napríklad vakcína MMR: mumps, morbili-osýpky, rubeola-ružienka) iba na hranici 95 %. Nepodceňujte zdravie svojich detí, obavy z očkovania nie sú opodstatnené a riskujete tak to najcennejšie, detské zdravie.

Ako uvádza hlavný hygienik SR, priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte ochorení ovplyvniteľných očkovaním môže viesť laickú verejnosť k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Pri nedostatočnej optimálnej hladine tzv. kolektívnej ochrany môže dôjsť k zhoršeniu epidemiologickej situácie na Slovensku a hroziť možný návrat a šírenie infekčných ochorení, ktoré sa u nás nevyskytovali, alebo iba ojedinele, napríklad osýpky, mumps, čierny kašeľ a ďalšie závažné ochorenia.

Ak rodič odmietne dať dieťa zaočkovať, nevystavuje riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti náchylné voči infekcii, neočkované z dôvodu kontraindikácie alebo, ak nedosiahli ešte určený vek očkovania.

V rámci povinného očkovania sú vakcíny plne hradené z verejného zdravotného poistenia, ktoré sú v súlade s očkovacím kalendárom podľa dosiahnutého veku:

Očkovací kalendár

Prispievame aj na nepovinné očkovania

Okrem povinných očkovaní existujú aj odporúčané očkovania. Odporúčané očkovania sú rovnako dôležité, na rozdiel od tých povinných nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, ale platí si ich sám poistenec. Union zdravotná poisťovňa prispieva na viaceré vakcíny. Chceme sa tak podieľať a prispieť k ochrane zdravia našich poistencov.

 Prispievame na tieto vakcíny:

 • proti pneumokokom  – vo výške 50 % poistencom od 2 rokov na jednu dávku očkovacej látky Prevenar 13
 • proti ovčím kiahňam – vo výške 50 % poistencom od 1 roka na obe dávky očkovacej látky Varivax 
 • proti hepatitíde typu A+B – vo výške 50 % poistencom nad 16 rokov na každú z troch dávok očkovacej látky Twinrix Adult
 • proti hepatitíde typu A – vo výške 50 % poistencom od 1 roka na obe  dávky očkovacej  látky Havrix 720, Havrix 1440, Avaxim 160, Vaqta 25U a Vaqta 50U
 • proti meningokokom – vo výške 50 % poistencom od 1 roka alebo od 18 mesiacov života na jednu dávku očkovacej látky Nimenrix 
 • proti kliešťovej encefalitíde – vo výške 50 % poistencom od 1 roka na každú z troch dávok očkovacej látky Encepur Children, FSME – immun Junior, Encepur Adults, FSME – immun
 • proti chrípke –  v plnej výške bez doplatku pacienta uhrádzame obe vakcíny Influvac (1 dávka) a Vaxigrip (1 dávka)

Prispievame aj na jediné očkovanie proti onkologickému ochoreniu

Union zdravotná poisťovňa, a.s. poskytuje v rámci benefitu svojim poistencom 50% príspevok na každú dávku vakcíny Cervarix alebo Gardasil 9 v štrnástom roku veku (odo dňa 13. narodenín do dňa, ktorý predchádza 14. narodeninám), pätnástom roku veku (odo dňa 14. narodenín do dňa, ktorý predchádza 15. narodeninám) a šestnástom roku veku (odo dňa 15. narodenín do dňa, ktorý predchádza 16. narodeninám).

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia