Zdieľať

Aké očkovania netreba podceniť? U nás máte v očkovaniach prehľad

U nás budete mať v očkovaniach prehľad. Navyše našim poistencom prispievame na viaceré vakcíny. Všetko potrebné o očkovaniach sa dočítate v našom článku.

Chráňte svoje zdravie aj vďaka preventívnemu očkovaniu.

Union zdravotná poisťovňa podporuje zdravie našich najmenších a chce zdôrazniť, že prevencia očkovaním je jedným z dôležitých faktorov pre dokonalé zdravie každého z nás. Navyše naším poistencom prispievame na viaceré vakcíny a to počas celého roka.

Ako pomáha očkovanie?

Očkovanie je najlepšou prevenciou vzniku infekčného ochorenia a poskytuje vám a vašim deťom to najdôležitejšie, základnú prevenciu. Dnešné vakcíny sú bezpečné, vedú k vzniku dostatočne kvalitnej a dlhodobej imunity, chránia vysoké percento ľudí pred vznikom infekčných ochorení. Vďaka očkovaniu klesá výskyt týchto ochorení, znižuje sa riziko chronického priebehu a s tým je spojená aj znížená spotreba liekov – antibiotík. Práve vďaka vedeckým faktom je potrebné strach z očkovania či nedôveru zahodiť za hlavu a prispieť tak prevenciou k ochrane zdravia.

Je očkovanie bezpečné?

Áno, správne podaná vakcína je úplne bezpečná a nemôže vyvolať akékoľvek vlastné ochorenie. Vzhľadom k tomu, že očkovacie látky musia byť dostatočne silné a stimulujúce, môžu sa po ich podaní objaviť mierne vedľajšie účinky. Najčastejšie  to býva bolesť, opuch, zdurenie v mieste vpichu alebo zvýšená teplota, únava, alebo nevoľnosť. Tieto  účinky sú však prirodzenou reakciou na očkovanie a signálom, že imunitný systém začal pracovať. Vo väčšine prípadov odoznejú v priebehu hodín, nanajvýš niekoľkých dní. V súčasnosti sa však očkovacie látky vyrábajú pomocou genetického inžinierstva a sú vysoko čistené, takže riziko vzniku alergickej reakcie je veľmi malé.

Ako to s očkovaním vyzerá na Slovensku?

Zaočkovanosť na Slovensku je dlhodobo pomerne priaznivá, avšak v posledných rokoch čoraz viac rodičov odmieta povinné očkovanie svojich detí. Prejavilo sa to na poklese zaočkovanosti detí, ktorá v minulosti dosahovala úroveň 98-99 %. Vďaka takému výsledku sme patrili medzi krajiny s najvyššou úrovňou zaočkovanosti. V súčasnosti sa celoslovenská zaočkovanosť detí pohybuje pri niektorých povinných očkovaniach (napríklad vakcína MMR: mumps, morbili-osýpky, rubeola-ružienka) iba na hranici 95 %. Nepodceňujte zdravie svojich detí, obavy z očkovania nie sú opodstatnené a riskujete tak to najcennejšie, detské zdravie.

Ako uvádza hlavný hygienik SR, priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte ochorení ovplyvniteľných očkovaním môže viesť laickú verejnosť k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Pri nedostatočnej optimálnej hladine tzv. kolektívnej ochrany môže dôjsť k zhoršeniu epidemiologickej situácie na Slovensku a hroziť možný návrat a šírenie infekčných ochorení, ktoré sa u nás nevyskytovali, alebo iba ojedinele, napríklad osýpky, mumps, čierny kašeľ a ďalšie závažné ochorenia.

Ak rodič odmietne dať dieťa zaočkovať, nevystavuje riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti náchylné voči infekcii, neočkované z dôvodu kontraindikácie alebo, ak nedosiahli ešte určený vek očkovania.

V rámci povinného očkovania sú vakcíny plne hradené z verejného zdravotného poistenia, ktoré sú v súlade s očkovacím kalendárom podľa dosiahnutého veku:

Očkovací kalendár

Prispievame aj na nepovinné očkovania

Okrem povinných očkovaní existujú aj odporúčané očkovania. Odporúčané očkovania sú rovnako dôležité, na rozdiel od tých povinných nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, ale platí si ich sám poistenec. Union zdravotná poisťovňa prispieva na viaceré vakcíny. Chceme sa tak podieľať a prispieť k ochrane zdravia našich poistencov.

 Prispievame na tieto vakcíny:

 • proti pneumokokom  – vo výške 50 % poistencom od 2 rokov na jednu dávku očkovacej látky Prevenar 13
 • proti ovčím kiahňam – vo výške 50 % poistencom od 1 roka na obe dávky očkovacej látky Varivax 
 • proti hepatitíde typu A+B – vo výške 50 % poistencom nad 16 rokov na každú z troch dávok očkovacej látky Twinrix Adult
 • proti hepatitíde typu A – vo výške 50 % poistencom od 1 roka na obe  dávky očkovacej  látky Havrix 720, Havrix 1440, Avaxim 160, Vaqta 25U a Vaqta 50U
 • proti meningokokom – vo výške 50 % poistencom od 1 roka alebo od 18 mesiacov života na jednu dávku očkovacej látky Nimenrix 
 • proti kliešťovej encefalitíde – vo výške 50 % poistencom od 1 roka na každú z troch dávok očkovacej látky Encepur Children, FSME – immun Junior, Encepur Adults, FSME – immun
 • proti chrípke –  v plnej výške bez doplatku pacienta uhrádzame obe vakcíny Influvac (1 dávka) a Vaxigrip (1 dávka)

Prispievame aj na jediné očkovanie proti onkologickému ochoreniu

Union zdravotná poisťovňa, a.s. poskytuje v rámci benefitu svojim poistencom 50% príspevok na každú dávku vakcíny Cervarix alebo Gardasil 9 v štrnástom roku veku (odo dňa 13. narodenín do dňa, ktorý predchádza 14. narodeninám), pätnástom roku veku (odo dňa 14. narodenín do dňa, ktorý predchádza 15. narodeninám) a šestnástom roku veku (odo dňa 15. narodenín do dňa, ktorý predchádza 16. narodeninám).

 

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.