Zdieľať

Zmena zdravotnej poisťovne k 1.1.2015

zmena zdravotnej poistovne k 1.1.2015
V súvislosti so zmenou zdravotnej poisťovne si vám dovoľujeme pripomenúť vaše oznamovacie povinnosti.
zmena zdravotnej poistovne k 1.1.2015
  • vrátiť preukaz poistenca vašej predchádzajúcej zdravotnej poisťovni, a aj európsky   preukaz, ak vám ho táto zdravotná poisťovňa vydala, a to do 8 dní od zmeny zdravotnej poisťovne, t.j. najneskôr do 9. januára 2015
  • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu ošetrujúcemu lekárovi, s ktorým máte podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne zamestnávateľovi, resp. zamestnávateľom, ak ste zamestnancom
    oznámiť Union zdravotnej poisťovni, a.s zmenu platiteľa poistného, ak došlo k zmene vášho platiteľa poistného v období od podania prihlášky, a to do 8 dní od zmeny zdravotnej poisťovne, t. j. najneskôr do 9. januára 2015

 

Samostatne zárobkovo činná osoba predloží Union zdravotnej poisťovni, a.s.:

  • oznámenie poistenca/platiteľa poistného,
  • fotokópiu dokladu, na základe ktorého vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
  • výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie.

 

Samoplatiteľ (tzv. osoba dobrovoľne nezamestnaná) predloží Union zdravotnej poisťovni, a.s.:

  • oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

 

Tlačivá zdravotnej poisťovne na plnenie oznamovacích povinností poistencov sú k dispozícii na našej webovej stránke alebo na ktoromkoľvek kontaktnom mieste našej zdravotnej poisťovne, ďalšie informácie k verejnému zdravotnému poisteniu vám radi poskytneme na telefónnom čísle zákazníckeho centra 0850 00 33 33.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Novinka: Od 1. 1. 2022 zvyšujeme príspevky na zuby a oči. Spolu vám dáme až 300 €

Na ošetrenie u zubára 100 € a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Je na vás, či využijete príspevok naraz alebo po častiach.
Atoms/icons/80/grey-green/zub-80
Na okuliarové rámy pre deti 70 € a ďalších 80 € na vyšetrenia očí.