Zdieľať

Zmena zdravotnej poisťovne k 1.1.2015

zmena zdravotnej poistovne k 1.1.2015
V súvislosti so zmenou zdravotnej poisťovne si vám dovoľujeme pripomenúť vaše oznamovacie povinnosti.
zmena zdravotnej poistovne k 1.1.2015
  • vrátiť preukaz poistenca vašej predchádzajúcej zdravotnej poisťovni, a aj európsky   preukaz, ak vám ho táto zdravotná poisťovňa vydala, a to do 8 dní od zmeny zdravotnej poisťovne, t.j. najneskôr do 9. januára 2015
  • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu ošetrujúcemu lekárovi, s ktorým máte podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne zamestnávateľovi, resp. zamestnávateľom, ak ste zamestnancom
    oznámiť Union zdravotnej poisťovni, a.s zmenu platiteľa poistného, ak došlo k zmene vášho platiteľa poistného v období od podania prihlášky, a to do 8 dní od zmeny zdravotnej poisťovne, t. j. najneskôr do 9. januára 2015

 

Samostatne zárobkovo činná osoba predloží Union zdravotnej poisťovni, a.s.:

  • oznámenie poistenca/platiteľa poistného,
  • fotokópiu dokladu, na základe ktorého vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
  • výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie.

 

Samoplatiteľ (tzv. osoba dobrovoľne nezamestnaná) predloží Union zdravotnej poisťovni, a.s.:

  • oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

 

Tlačivá zdravotnej poisťovne na plnenie oznamovacích povinností poistencov sú k dispozícii na našej webovej stránke alebo na ktoromkoľvek kontaktnom mieste našej zdravotnej poisťovne, ďalšie informácie k verejnému zdravotnému poisteniu vám radi poskytneme na telefónnom čísle zákazníckeho centra 0850 00 33 33.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne vám zostáva

  • 00 dní
Prejdite do zdravotnej poisťovne s dlhodobo najspokojnejšími poistencami.