Zdieľať

Zmena zdravotnej poisťovne k 1.1.2015

zmena zdravotnej poistovne k 1.1.2015
V súvislosti so zmenou zdravotnej poisťovne si vám dovoľujeme pripomenúť vaše oznamovacie povinnosti.
zmena zdravotnej poistovne k 1.1.2015
 • vrátiť preukaz poistenca vašej predchádzajúcej zdravotnej poisťovni, a aj európsky   preukaz, ak vám ho táto zdravotná poisťovňa vydala, a to do 8 dní od zmeny zdravotnej poisťovne, t.j. najneskôr do 9. januára 2015
 • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu ošetrujúcemu lekárovi, s ktorým máte podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne zamestnávateľovi, resp. zamestnávateľom, ak ste zamestnancom
  oznámiť Union zdravotnej poisťovni, a.s zmenu platiteľa poistného, ak došlo k zmene vášho platiteľa poistného v období od podania prihlášky, a to do 8 dní od zmeny zdravotnej poisťovne, t. j. najneskôr do 9. januára 2015

 

Samostatne zárobkovo činná osoba predloží Union zdravotnej poisťovni, a.s.:

 • oznámenie poistenca/platiteľa poistného,
 • fotokópiu dokladu, na základe ktorého vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
 • výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie.

 

Samoplatiteľ (tzv. osoba dobrovoľne nezamestnaná) predloží Union zdravotnej poisťovni, a.s.:

 • oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

 

Tlačivá zdravotnej poisťovne na plnenie oznamovacích povinností poistencov sú k dispozícii na našej webovej stránke alebo na ktoromkoľvek kontaktnom mieste našej zdravotnej poisťovne, ďalšie informácie k verejnému zdravotnému poisteniu vám radi poskytneme na telefónnom čísle zákazníckeho centra 0850 00 33 33.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.