Zdieľať

Sex v tehotenstve

sex v tehotenstve
Pri normálnom priebehu tehotenstva nemusíte mať obavy počas sexuálneho styku. Zistite, ako sa mení intímny styk s partnerom počas troch trimestrov.
sex v tehotenstve

Sexuálny život v tehotenstve

Mnohé páry majú obavy, že sa ich intímny život počas tehotenstva zmení. Avšak väčšina môže mať bez obáv sexuálny život rovnaký ako predtým, pokiaľ tehotenstvo prebieha v poriadku a lekár ich neupozorní na zvýšenú opatrnosť.


Na začiatku tehotenstva môžu počiatočné nevoľnosti spôsobiť, že sa intimita medzi partnermi načas obmedzí, ale keď prečkáte prvé mesiace, všetko by sa malo vrátiť do normálneho stavu. Veľa žien má počas tehotenstva väčší sexuálny apetít, vzhľadom na zvýšenú hladinu hormónov, čo môže prispievať k lepšej kvalite intímneho zážitku.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Počas druhého trimestra, keď si žena už postupne zvyká na zmenený stav a bruško je ešte pomerne malé, si partneri môžu vychutnávať sex bez väčších komplikácií.

V treťom trimestri a koncom tehotenstva sa už situácia mierne komplikuje. Intimita medzi partnermi je náročnejšia a vzhľadom na narastajúce bruško je potrebná zvýšená vynaliezavosť partnerov na hľadanie pohodlnej polohy. V prípade, ak by ste počas sexuálneho styku so svojím partnerom pociťovala akýkoľvek diskomfort, je potrebné na to upozorniť gynekológa, ktorý vám následne odporučí čomu sa treba vyvarovať.

Pozrite si tiež, čo sme v Unione pripravili 
pre budúce mamičky a bábätká.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia