Zdieľať

Rodina môže dostať výhody za 1073 eur

Preventívne prehliadky, skríningy, zapožičanie monitora dychu a pohybu novorodenca. To sú tri z najpopulárnejších výhod, na ktoré majú poistenci Union zdravotnej poisťovne nárok.

Preventívne prehliadky, skríningy, zapožičanie monitora dychu a pohybu novorodenca. To sú tri z najpopulárnejších výhod, na ktoré majú poistenci Union zdravotnej poisťovne nárok.

Náhla zástava dychu bábätka straší každého rodiča. Dnes našťastie existujú praktické pomôcky, ktoré minimalizujú riziko vzniku syndrómu náhleho úmrtia novorodenca. Elektronika monitora dychu a pohybu Nanny stále sleduje, či je všetko v poriadku. Ak Nanny zistí zástavu dychu na viac ako pár sekúnd, upozorní rodiča.

Výhody za vyše tisíc eur

Mamičky si takúto pomoc pochvaľujú, odradiť ich zvykne cena tohto pomocníka. Pre vaše dieťatko bezplatne zapožičiame Nanny na pol roka od jeho narodenia. Zapožičanie monitoru dychu a pohybu je medzi našimi poistencami jedným z najobľúbenejších  zdravotných benefitov.

Rodina poistená v Union zdravotnej poisťovni môže získať výhody v hodnote viac ako 1000 EUR (dvaja dospelí a dieťa). Postarajú sa napríklad o to, aby ste zbytočne nebrali antibiotiká – ako jediná zdravotná poisťovňa hradíme lekárom všetky náklady na CRP pri deťoch aj dospelých. Navyše, ak ste poistený v Union zdravotnej poisťovni, máte za polovicu aj cestovné poistenie. A u nás ako v jedinej zdravotnej poisťovni získate príspevok na test potravinovej intolerancie, ktorý odhaľuje látky spôsobujúce dlhodobé ťažkosti mnohým z nás (typicky bolesti brucha, ekzémy či migrény).

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia