Zdieľať

Roadshow Union ZP 2014

„Pridajte sa k nám“ a „Zelená je dobrá pre vaše zdravie“ sú heslá zdravotníckych a športových aktivít, s ktorými sa Union zdravotná poisťovňa počas letného obdobia zúčastní na rôznych športových a kultúrnych akciách po celom Slovensku. Podujatia budú prebiehať v ôsmych mestách od začiatku júna do druhej polovice septembra.

 

 

“Pridajte sa k nám“ a „Zelená je dobrá pre vaše zdravie“

Pozývame vás na rôzne športové a kultúrne podujatia po celom Slovensku, na ktorých môžete navštíviť náš putovný kamión plný prekvapení ako napríklad zadarmo masáže, lekárske vyšetrenia, poradenstvo pre rodičov a deti atď.

Príďte, bezplatne využívajte a zabavte sa

 1. bezplatné vyšetrenie pre vás a vaše deti
 2. bezplatné vyšetrenia krvného tlaku, telesného tuku, kostrového svalstva či kondície srdcovo-cievneho systému
 3. poradenstvo v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu:
 4. škola zdravého a správneho sedenia – jednoduché cvičenia na fit loptách
 5. zdravé cvičenia na posilnenie panvového dna a chrbtice
 6. dýchacie cvičenia vhodné na odbúranie stresu
 7. poradenstvo v oblasti stravovania, zníženia hmotnosti, správneho držania tela, sedenia, výberu aktivít a techník cvičenia
 8. atrakcie pre deti a súťaže počas celého dňa
 9. funkčný tréning pre všetkých
 10. súťaž a žrebovanie o atraktívne vitamínové balíčky
 11. súťaž o víkendové kúpeľné pobyty

 

Pod dohľadom certifikovanej kondičnej osobnej trénerky Lucky Medekovej rôzne ukážky cvičení a techník správneho sedenia, dýchania a posilnenia chrbtice a svalstva.

Vyskúšajte si školu zdravého/správneho sedenia, zdravotné cvičenia na posilnenie panvového dna a chrbtice, dýchacie cvičenia vhodné na odbúranie stresu a správneho uvoľnenia organizmu.


Fotky z Roadshow nájdete tu: FOTOGALÉRIA >>

Union zdravotná poisťovňa, a.s. v rámci Roadshow prebiehajúcej počas mesiacov jún až september 2014 vyhlasuje súťaž pre všetkých účastníkov aktivít v rámci podujatia.

Súťaž prebieha v termíne od 01.06.2014 do 20.09.2014 a bude realizovaná v 7 vyšších územných celkoch SR (BA, TT, NR, TN, ZA, KE a PO). Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov (vrátane) a viac. Do žrebovania budú automaticky zaradené všetky odovzdané anketové lístky, v ktorých budú zodpovedané všetky otázky, vrátane kontaktných údajov, spolu s podpisom účastníka. Nie je možné do žrebovania zaradiť čiastočne vyplnený a nepodpísaný lístok alebo 2 a viac anketových lístkov s uvedením rovnakého mena a priezviska účastníka (v tomto prípade bude do žrebovania zaradený iba 1 lístok).

Spomedzi účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže, budú vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí získajú výhru v podobe víkendového relaxačného pobytu pre 2 osoby vo vybraných kúpeľoch (Piešťany, Smrdáky a Rajecké Teplice). Výhercovia budú vyžrebovaní najneskôr do 8.10.2014. 

Union zdravotná poisťovňa, a.s. zverejní mená výhercov najneskôr do 5 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania na svojej webovej stránke a tiež na úradnej tabuli kontaktného miesta v regióne, v ktorom má výherca uvedený trvalý pobyt.

Viac informácií o súťaži vyhlásenej Union zdravotnou poisťovňou, a.s. a o podmienkach priebehu a účasti, nájdete v štatúte súťaže.

Ak sa chcete presvedčiť, že nám na poistencoch naozaj záleží, spýtajte sa svojich známych, ktorí už sú v našej zdravotnej poisťovni poistení alebo príďte aj s rodinou za nami na tieto podujatia:

 01.06.2014
 nedeľa Medzinárodný deň detí, areál FK Galaktik, Košice
 20.06.-22.06.2014
 piatok – nedeľa Tatra Running Tour, Štrbské Pleso
 05.07.-06.07.2014
 sobota – nedeľa Festival Divoká Voda, Bratislava – Čuňovo
 19.07.2014
 sobota Zelený Deň zdravia s Union ZP, Trenčín – Ostrov
 – športovo-rekreačné centrum
 20.07.2014
 nedeľa Zelený Deň prevencie s Union ZP, Aquacity Poprad
 06.09.2014
 sobota Beh Pezinkom 2014, areál Zámockého parku v Pezinku,
 3.ročník bežeckého podujatia
 14.09.2014
 nedeľa Nitrianske mestské behy, areál Mestského parku v Nitre,
 3.ročník mestského polmaratónu a behu na 10 km
 19.09.2014 piatok Zelený Deň zdravia s Union ZP, Martin – OC Tesco
 20.09.2014 sobota Zelený Deň zdravia s Union ZP, Liptovská Mikuláš – OC Tesco

Tešíme sa na vás v putovnom kamióne Union zdravotnej poisťovne spolu s Luckou Medekovou a moderátorom Gregorom Marešom.

„Pridajte sa k nám … a my vám ukážeme, že ZELENÁ je dobrá pre vaše ZDRAVIE!“

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia