Zdieľať

Duševné poruchy u detí. Kedy treba spozornieť?

psychické choroby detí
Pre mnohých rodičov je ťažké identifikovať, či ich dieťa má duševnú poruchu alebo psychický problém. Špeciálne, ak je to ich prvý potomok. Mnohí si ani len nepripúšťajú, že tieto problémy môžu trápiť aj ich deti.
psychické choroby detí
V článku si prečítate:

 Prvé príznaky duševných problémov u detí rodičia neraz bagatelizujú, čo je veľmi nebezpečné. Samozrejme, netreba sa hneď strachovať, ale dôležité je vedieť, kedy spozornieť, v akých situáciách a kde hľadať pomoc.

Detská psychika je mimoriadne krehká a citlivá, avšak vďaka včasnej identifikácii a následnej liečbe sa dá deťom s problémami zmysluplne pomôcť.

Príznaky duševných porúch u detí

Príznaky duševných porúch sú rôzne, a preto je často problém identifikovať ich. U detí je to ešte ťažšie, pretože majú obmedzené možnosti vyjadrovania a veľkú časť dňa trávia v školách či v škôlkach.

Čo by ste si mali všímať? Problém zvyčajne nastáva vtedy, keď zmena – určitý „nový“ stav, ktorý sa u dieťaťa predtým nevyskytoval, pretrváva dlhšie obdobie. Ak tento stav ovplyvňuje bežnú rutinu dieťaťa alebo inú osobu, je na mieste spozornieť. Najrozšírenejšie duševné poruchy u detí (nesprávne duševné choroby u detí) sú depresívna porucha, úzkosť a ADHD alebo porucha pozornosti s hyperaktivitou.

Na liečbu psychických ochorení máte nárok z verejného zdravotného poistenia

Máme zazmluvnené stovky psychiatrických a psychologických ambulancií po celom Slovensku. Pomôžeme vám vyhľadať odbornú psychologickú alebo psychiatrickú pomoc.

Najčastejšie prejavy psychických porúch u detí

Časté duševné poruchy u detí

Pedopsychiatri, teda detskí psychiatri, sa stretávajú s viacerými psychickými ťažkosťami u detí – od malých detí po adolescentov. Patria k nim predovšetkým:

Porucha pozornosti alebo hyperaktivita (ADHD)

Pre túto poruchu je charakteristické impulzívne správanie dieťaťa, problémy s udržaním pozornosti, hyperaktivita, často je to kombinácia týchto prejavov.

Úzkostné stavy

Úzkosti u detí zahŕňajú neustále obavy a strachy, ktoré narúšajú ich každodennú činnosť. Úzkosti ovplyvňujú účasť detí na spoločenských aktivitách, na športe, hrách a v iných typických sociálnych situáciách. Najčastejšie sa vyskytuje sociálna fóbia a obsedantno-kompulzívna porucha.

Poruchy príjmu potravy

Existuje viacero typov porúch príjmu potravy. Typická býva posadnutosť ideálnym telom a mierami, neustále myšlienky na hmotnosť a možnosti jej úbytku a chorí sú pre to schopní urobiť čokoľvek. Často držia hladovky či nebezpečné diéty.

Poruchy príjmu potravy, ako sú bulímia nervosa, anorexia a prejedanie sa, sú sprevádzané mnohými problémami, a to nielen emočnými či sociálnou dysfunkciou, ale veľmi často aj vážnymi telesnými ťažkosťami – stratou menštruácie, celkovou slabosťou, odpadávaním, vypadávaním vlasov, zubov, rednutím kostí s následkom častých zlomenín až rozvratom metabolizmu. A nie výnimočne hrozí aj smrť.

Ak si všimnete, že vaše dieťa zmenilo stravovacie návyky a v tej súvislosti sa objavila aj zmena v správaní – bez ohľadu na to, koľko má rokov a či to je dievča alebo chlapec, poraďte sa s odborníkom alebo odborníčkou.

Zdroj: Adobe Stock

Depresia

Je neustále smutné? Nebavia ho aktivity, ktoré predtým zbožňovalo? Izoluje sa? Nechce vstať z postele? Ignoruje kamarátov či blízkych? To sú signály, že môže ísť o depresívnu poruchu. Pri depresii majú deti problémy dokončiť bežné školské práce alebo sa spoločensky začleniť.

Keď sa stav zhorší, môže sa objaviť riskantné správanie vrátane sebapoškodzovania. Rozhodne hľadajte príčinu a riešte tento stav.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Prejavy PTSD zahŕňajú výraznú emocionálnu úzkosť, nočné mory, rušivé správanie a úzkostné spomienky. Súvisia s prežitou udalosťou – so zranením, stratou blízkej osoby, šikanovaním, násilím.

Bipolárna afektívna porucha (BAP)

Bipolárna afektívna porucha (BAP) sa kedysi nazývala maniodepresívna psychóza. Je biologicky podmienená psychická porucha, ktorá neraz vzniká už v detstve alebo v období dospievania.

Tento stav charakterizujú výrazné výkyvy nálady, myslenia, telesnej a psychickej aktivity a správania. V typickom prípade sa striedajú obdobia poruchy nálady – depresia a mánia. Depresívna fáza trvá zvyčajne najmenej 2 týždne, manická fáza najmenej týždeň. Počas manickej fázy je osoba s BAP euforická, expanzívna alebo podráždená, čo nie je pre ňu typické v bežnom stave.

Prejavy bipolárnej afektívnej poruchy:

Ako liečiť duševné poruchy u detí?

Liečba zväčša zahŕňa kombináciu psychoterapeutickej a psychofarmakologickej terapie.

Psychoterapia

Psychoterapia je najdôležitejšou súčasťou liečby psychických porúch u detí, a ak vyhľadáte terapeuta včas, je možné zabrániť rozvoju ochorenia. Je to „rozprávanie sa“ s odborníkom, počas ktorého má dieťa možnosť byť sprevádzané odborníkom v bezpečnom prostredí pri riešení svojich ťažkostí. Nemusí mať obavy zdôveriť sa – často je to preň jednoduchšie, ak ide o neznámu osobu.

Detské terapie zahŕňajú aj hry, dobrý psychoterapeut formou hry a nenásilnej diskusie odhalí mnohé, čo pomôže aj pri diagnostike. Deti a dospievajúci sa zároveň učia, ako sa deliť o svoje pocity a myšlienky, ako reagovať na niektoré situácie, a naučia sa nové vhodné spôsoby správania.

Lieky predpisuje pedopsychiater na základe dôslednej diagnostiky. Lekár vás bude informovať o všetkom potrebnom – či už ohľadom stavu dieťaťa, alebo užívania liekov.

Zdroj: Adobe Stock

Čo je príčinou duševných porúch?

Neexistuje jedna jediná príčina, navyše to závisí aj od individuálnej vulnerability (zraniteľnosti) každého jedinca.

Psychické problémy a genetika

Ak sa vo vašej rodine vyskytuje duševná porucha, je možné, že ňou bude trpieť aj dieťa. Úlohu zohráva nielen genetická predispozícia, ale tiež prostredie v akom dieťa vyrastá, a správanie rodičov, ktoré môže byť poznačené psychickou poruchou.

Psychická trauma

Niektoré duševné poruchy sú reakciou na psychickú traumu, napríklad ťažké emocionálne alebo sexuálne zneužívanie, strata rodiča, zanedbané zdravie.

Prostredie

Ak dieťa vyrastá v stresujúcom prostredí alebo zažije traumatickú udalosť, môže sa to podieľať na vzniku psychickej poruchy.

Biológia

Niektoré duševné poruchy sa priamo spájajú so špecifickými chemickými látkami uvoľňovanými mozgom. Hovorí sa im neurotransmitery a ich primárnym účelom je komunikácia.

Ak sa tieto chemické látky vychýlia z rovnováhy, môže sa to prejaviť príznakmi psychickej poruchy. Aj vážne poranenie mozgu môže mať za následok vznik duševnej poruchy.

Ak si všimnete na dcére alebo synovi zmeny správania a máte podozrenie, že trpí duševnou poruchou, nepanikárte. Pokúste sa zistiť hlavnú príčinu problému a vyhľadajte pomoc psychológa alebo psychiatra.

V rámci liečby je veľmi dôležité, aby ste sa aj vy naučili, ako reagovať na správanie dieťaťa a jeho stav.

Union zdravotná poisťovňa pravidelne prináša zaujímavé informácie pre širokú verejnosť na témy týkajúce sa duševného zdravia.

Autorka: Sabína Zavarská

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD., psychiatrička, psychoterapeutka, viceprezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, predsedníčka Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS, krajská odborníčka MZ SR pre psychiatriu, členka CPT Rady Európy za SR, členka Rady vlády SR pre duševné zdravie, výkonná riaditeľka ODOS, o. z.

Zdroje:
https://www.everydayhealth.com/emotional-health/mental-illness-in-kids-surprising-warning-signs.aspx
https://www.genomind.com/blog/does-child-need-mental-health-help
https://vishwarajhospital.com/warning-signs-that-your-child-may-have-a-mental-illness/
https://dusevnezdravie.sk/bipolarna-afektivna-porucha/

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.