Zdieľať

Pohlavie dieťaťa

Pohlavie dieťaťa
V súčasnosti poznáme rôzne testy na určenie pohlavia dieťaťa. Pozrite si prehľad najpoužívanejších metód ako ultrazvuk, odber krvi či vzorka moču.
Pohlavie dieťaťa

Určenie pohlavia bábätka

Pre rodičov, ktorí sa nevedia dočkať, či ich potomok bude chlapec alebo dievčatko, má dnešná medicína niekoľko riešení. Najrozšírenejšou metódou na určenie pohlavia dieťatka je ultrazvuk. Toto vyšetrenie sa robí približne v 18. týždni tehotenstva. Pohlavie určuje vyšetrujúci lekár z obrazovky dieťatka na monitore. Táto metóda však nemá vždy 100 % výsledok. Poloha dieťatka na obrazovke nemusí byť za každých okolností ideálna a pohlavie dostatočne viditeľné.

 

Ďalšou metódou, ktorá sa používa na určenie pohlavia je krvný test z krvi tehotnej ženy. Patrí medzi najjednoduchšie a najbezpečnejšie testy na určenie pohlavia a má až 99 % úspešnosť. Je veľmi vhodný hlavne pre nedočkavých rodičov, keďže sa môže používať už od 10. týždňa tehotenstva.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Pohlavie môžeme zistiť aj pri odbere plodovej vody, tzv. amniocentézy. Neslúži primárne ako test na zistenie pohlavia. Jedná sa o invazívne vyšetrenie, ktorým vieme získať informácie o genetickej výbave dieťaťa – od pohlavia, až po možný výskyt dedičných chorôb. Včasná amniocentéza sa uskutočňuje od 11. týždňa tehotenstva, klasicky sa však vykonáva od 15. týždňa. Výsledky môžete očakávať po 2 až 3 týždňoch.

 

Novinkou na trhu je test, ktorý určuje pohlavie na základe ranného moču. Môžete si ho zakúpiť už v 10. týždni tehotenstva a jeho spoľahlivosť je okolo 90 %, niektorí výrobcovia uvádzajú dokonca až 99 %. Test sa dá urobiť v pohodlí domova a je bežne dostupný v lekárňach a na internete. Výsledky testu budete poznať už za pár sekúnd a môžete začať vyberať to pravé meno pre vášho potomka!

Pozrite si tiež, čo sme v Unione pripravili 
pre budúce mamičky a bábätká.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia