Zdieľať

Nová služba – Elektronická podateľňa

Union zdravotná poisťovňa, a.s. spúšťa pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti novú službu – Elektronická podateľňa – s možnosťou elektronického podania zúčtovacích dokladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

 

Union zdravotná poisťovňa, a.s., s radosťou oznamuje, že od 15. augusta 2013 spúšťa pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti novú službu – „Elektronická podateľňa“ – s možnosťou elektronického podania zúčtovacích dokladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Elektronická podateľňa vám ponúka:

 • jednoduché odoslanie všetkých zúčtovacích dokladov, vrátane opravných zúčtovacích dokladov,
 • nie je potrebné zasielanie žiadnych ďalších dokladov k zúčtovaniu poštou (s výnimkou lekární, ktoré sú aj naďalej povinné posielať zdravotnej poisťovni recepty a poukazy v papierovej podobe),
 • skontrolovanie zúčtovacích dokladov po formálnej stránke ešte pred ich odoslaním,
 • zaslanie automatickej odpovede poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti o  formálnych a  vecných chybách zúčtovacích dokladov,
 • sprístupnenie k  informáciám o aktuálnom stave spracovania zúčtovacích dokladov,
 • zaslanie notifikácie formou sms o stave faktúry,
 • potvrdzovanie doručenia zúčtovacích dokladov (faktúr, dobropisov, ťarchopisov) bez potreby ich dodatočného posielania poštou,
 • sprístupnenie k ďalším užitočným informáciám.

Kde ju nájdete?

Elektronickú podateľňu nájdete na našej internetovej v časti Online pobočka.

Ako sa zaregistrujete?

Na webovej stránke www.union.sk:

 1. kliknete na „Online pobočka
 2. v časti Registrácia si vyberiete možnosť Som poskytovateľ
 3. vyplníte registračný formulár
 4. vytlačíte a podpíšete zmluvu o elektronických službách v dvoch vyhotoveniach
 5. ak sa rozhodnete odoslať zmluvy poštou, môžete ich zaslať na adresu:

Union zdravotná poisťovňa, a. s.,
Oddelenie správy zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
Karadžičova 10,
814 53 Bratislava

Následne vám vaše prístupové práva zašleme doporučene do vlastných rúk spolu s jedným nami podpísaným výtlačkom zmluvy.

Ak sa rozhodnete odovzdať zmluvy osobne, môžete tak urobiť na ktoromkoľvek kontaktnom mieste našej zdravotnej poisťovne.

Zamestnanec kontaktného miesta zdravotnej poisťovne vám po kontrole predloženej zmluvy a  jej podpísaní vystaví prístupové práva na počkanie.
V prípade, ak zmluvy za vás podpisuje vami poverená osoba, je nevyhnutné predložiť s podpísanými zmluvami súčasne originál poverenia alebo plnej moci.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú už zaregistrovaní na našom portáli a majú prihlasovacie údaje, sa nemusia opätovne registrovať. Týmto poskytovateľom bude elektronická podateľňa od uvedeného dňa automaticky sprístupnená. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0850 033 333.

Vstúpiť do elektronickej podateľne

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.