Zdieľať

Kurz plávania pre bábätká: Pozitívny vplyv na dieťa zbadáte čoskoro

Hoci vaše maličké dieťa ešte vôbec nechodí, môžete ho prihlásiť na kurz plávania pre bábätká. Prekvapili sme vás? Niečo podobné ste zatiaľ videli iba na zahraničnej televíznej stanici?

Hoci vaše maličké dieťa ešte vôbec nechodí, môžete ho prihlásiť na kurz plávania pre bábätká. Prekvapili sme vás? Niečo podobné ste zatiaľ videli iba na zahraničnej televíznej stanici? Vedzte, že aj na Slovensku máme veľmi kvalitné kurzy plávania pre bábätká. Samozrejme, musia ho viesť profesionáli, ktorí dobre poznajú psychomotorický vývoj najmenších detí.

Naučí sa batoľa plávať?

Odpoveď je o trochu zložitejšia. Niektorí rodičia si totiž myslia, že ich niekoľkomesačné dieťa sa naučí plávať na celý život. Cieľom však nie je to, aby sa dieťa naučilo plávať, ale aby získalo dôležité zručnosti.

Lektori kurzov využívajú vrodené inštinkty a automatické reakcie bábätiek, čo deti neskôr využijú napríklad pri udržiavaní rovnováhy. Nejde teda o samotné plávanie, ale o posilnenie psychomotorického vývoja a budovanie osobnosti.

Plávanie je jedinečný telesný pohyb, vďaka ktorému sa v mozgu dieťaťa rodia miliardy nových neurónov a neurónových dráh. Keď bábätko iba kope do vody, prelieva si vodu v nádobách alebo pláva s pomocou rodiča, rozvíja sa nielen fyzicky, ale aj mentálne.

Psychomotorický vývoj – na čo sa rodičia tešia?

Všetci rodičia s napätím očakávajú, kedy ich dieťa zdolá ďalší vývojový míľnik. V prvých rokoch je ich neúrekom – držanie hlavičky, obracanie sa, sed, plazenie, štvornožkovanie. Neskôr pozorujeme:

 • pokusy o postavenie sa,
 • samostatnú chôdzu,
 • skákanie,
 • behanie,
 • prvé ucelené slová.

Tieto medzníky sú úzko späté s vývojom mozgu a sociálnymi zručnosťami. Potvrdili to aj vedci z Griffith University, ktorí skúmali, aký vplyv majú kurzy plávania na vývoj detí. Vedci počas 5 rokov sledovali 7 000 rodičov a ich 176 potomkov, ktorí od niekoľkých mesiacov navštevovali kurzy plávania.

Najpozoruhodnejším výsledkom je, že tieto deti sú v rozvoji motorických zručností o 7 mesiacov pred rovesníkmi, ktorí na lekcie plávania nechodili!

Oneskorenie vývoja

Psychomotorický vývoj bábätiek dôsledne sledujú pediatri v poradniach. Ak máte podozrenie, že vaše dieťa nenapreduje tak, ako by malo, porozprávajte sa o tom s odborníkmi. Väčšinou nejde o nič vážne, len treba dieťa trošku „postrčiť“, aby sa vydalo na cestu životom. Napríklad mnoho predčasne narodených detí má o čosi pomalší vývoj, ale zvyčajne rovesníkov bez problémov dobehnú. Pre takéto detičky dnes existujú rôzne terapie a techniky – Vojtova metóda, Bobath koncept, či špeciálne rehabilitačné postupy.

Pre akú vekovú skupinu sú určené kurzy plávania?

Do väčšiny kurzov môžete prihlásiť už 3-mesačné bábätko. Pobyt v chlórovanej vode sa odporúča až vo veku 6 mesiacov – kvôli citlivému imunitnému systému bábätka. Ak vaše dieťa po lekcii v bazéne ochorie, alebo má nejaké dýchacie problémy, vydržte, kým bude mať silnejšiu imunitu, a potom to znova skúste.

Kurz plávania pre bábätká – aké má výhody?

1. Zlepšuje kognitívne funkcie mozgu

Krížové pohyby pri plávaní, využívanie končatín, to všetko pomáha mozgu, aby rástol a rozvíjal sa. Plávanie podnecuje spoluprácu ľavej a pravej hemisféry, priestorovú orientáciu, podporuje vývoj reči a učenlivosť.

2. Zvyšuje sebadôveru dieťa, jeho dôveru voči iným ľudom, i vode samotnej

Kurz plávania pre bábätká zahŕňa hru s vodou, spievanie, komunikáciu s inými deťmi i dospelými. Dieťa sa učí pracovať v skupine, vníma inštruktora, no zároveň prežíva veľmi blízky kontakt s rodičom, ktorý je v bazéne s ním.

Štúdia z roku 2010 ukázala, že 4-ročné deti, ktoré absolvovali hodiny plávania v období od 2 mesiacov do 4 rokov, sa lepšie prispôsobujú novým situáciám. Taktiež sú sebavedomejšie a samostatnejšie.

3. Dieťa trávi čas s rodičom aktívne, nie pasívne

Starostlivosť o novorodenca  sa zvyčajne točí okolo kŕmenia, prebaľovania a uspávania. Nielen pre dieťa, ale aj pre rodiča je kurz plávania dobre stráveným časom, pretože vystupuje zo stereotypu, nedotýka sa dieťaťa len kvôli umývaniu alebo kŕmeniu.

4. Budovanie svalovej hmoty, získavanie rovnováhy 

Voda nenásilným spôsobom podnecuje dieťa v tom, aby používalo všetky svaly. Napríklad posilnením krčných svalov zlepšujeme držanie hlavičky, aj svaly na nohách spevnejú, nie sú také „sádielkové“. Deti, ktoré absolvovali tieto kurzy rýchlejšie prekonávajú základné míľniky: štvornožkovanie, samostatné sedenie, vstávanie, samostatná chôdza, udržanie rovnováhy, beh.

5. Väčsia chuť do jedla

Ťažko povedať, či je dieťa po lekcii plávania viac hladné, alebo unavené. V každom prípade – pobyt vo vode podporuje chuť do jedla, pretože dieťa spáli veľa kalórií. Noste si so sebou na kurz príkrmy, alebo dieťa hneď po lekcii nadojčite.

6. Lepší spánok

Poznáme to aj my dospelí – pohyb vo vode je pomerne únavný. Pripravte sa na to, že vaše dieťa čoskoro po lekcii zaspí. Navyše, večer nebudete mať žiadne problémy s uspávaním nezbedníka. Výsledkom je teda kvalitnejší spánok, bez častého prebúdzania sa.

Aj pre deti s telesným postihnutím a autizmom

Kurzy plávania sú na niektorých školách prístupné aj pre deti s telesným postihnutím alebo autizmom. Plávanie tu zohráva významnú, až nezameniteľnú úlohu. Deti však potrebujú skúseného lektora – a väčšinou aj vás.

UNION vám prispeje na kurz plávania pre bábätka

Odporúčame vám – pri výbere kurzu si dajte veľmi záležať. Podrobne sa informujte, čítajte diskusie účastníkov, overte si certifikát lektora. Väčšina organizátorov vám ponúkne, aby ste sa najprv prišli iba pozrieť. Všímajte si priebeh lekcie, správanie lektora, kvalitu vody i čistotu prostredia.

Ak je vaše dieťatko poistené v Union Zdravotnej poisťovni, máte výhodu navyše. Union totiž prispieva na kurzy plávania pre bábätká sumou 30 eur. Viac informácii nájdete na stránke: Príspevok na kurz plávania pre bábätká.

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Petra Straková, praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z endokrinológie, člen výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Autor: Sabína Zavarská

Zdroje:

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia